Statskog selger spredte skogeiendommer

Statskog selger spredte skogeiendommer

Statskog selger nå eiendommer som samlet utgjør ca. 80 000 daa. Eiendommene ligger i Telemark, Oppland, Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Dette er en unik mulighet for lokale skogeiere. Ved kjøp av tilleggs eiendom kan de styrke sitt eget næringsgrunnlag innenfor skogbruk og utleie av jakt- og fiskerett, sier arronderingssjef i Statskog, Carl Petter Wister.

Miljødirektoratet har anvendt forkjøpsrett på eiendommen Mælsåsenkomplekset i Tinn. 16 eiendommer vil bli annonsert for salg. I tillegg til eiendommene som annonseres og er solgt til Miljødirektoratet skal tre eiendommer på til sammen ca. 15 000 daa tilbys til kjøpere som oppfyller krav satt av kommunen. Disse eiendommene skal tilbys lokale aktive brukere i kommunene. To av eiendommene er i Tinn og en i Rendalen.

Eiendommene som skal selges i disse dager er en del av det såkalte arronderingssalget, som Statskog gjennomfører i perioden 2011 til 2020.Totalt er det planlagt å selge ca. 750 000 daa.

I desember 2010 kjøpte Statskog SF selskapene Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA og Borregaard NEA AS. Kjøpet omfattet eiendommer på til sammen ca. 1 100 000 dekar. Dette åpnet for en større gjennomgang og effektiv arrondering av Statskogs eiendommer. Det ble derfor bestemt å gjennomføre et omfattende arronderingssalg av spredtliggende skog- og utmarkseiendommer. Slik vil Statskog få bedre arronderte og mer driftseffektive eiendommer, samtidig som lokale skogeiere får muligheten til å styrke sine driftsgrunnlag.

Flere eiendommer legges ut for salg hver vår og høst i hele perioden. Hittil er det solgt 169 eiendommer på til sammen om lag 338 000 daa.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen