Sterk boligprisutvikling fortsetter

Sterk boligprisutvikling fortsetter

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 8,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Boligprisutviklingen i juli har vært sterk, og drevet av en kraftig oppgang til juli å være i spesielt Oslo og Trondheim. I de fleste av landets øvrige regioner er det en nedgang i boligprisene, noe som er normalt for måneden, sier Eiendom Norges administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble i juli solgt 3.642 bruktboliger, en nedgang på 11,0 prosent sammenlignet med juli 2015.

- Det er en markant nedgang i antall solgte boliger i juli, sammenlignet med tidligere år. Nedgangen er størst på Østlandet og i Trondheim, der det er blitt solgt færre boliger enn hva som er normalt i juli måned. Så langt i år er det solgt 5,8 prosent færre boliger enn på samme tid i 2015, men salgsvolumet i år er høyere enn de foregående årene, sier Dreyer.

Ved utgangen av juli var det 10.382 boliger til salgs, noe som er 8,9 prosent færre enn for ett år siden.

- Ved utgangen av juli er utbudet av boliger på Østlandet og Trøndelag betydelig lavere enn på samme tid i fjor. I Rogaland viser tilbudssiden tegn til normalisering, og i de fleste av landets øvrige regioner er utbudet som normalt for årstiden, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i juli mot 47 dager i juli 2015. Av de største byene var det kortest salgstid i Oslo og Trondheim der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 20 og 30 dager å selge en bolig. Lengst tid tok det i Kristiansand og Stavanger med henholdsvis 71 og 130 dager.

Boligprisene i juli utviklet seg sterkt i Oslo, Bergen og Trondheim og mer normalt i resten av landet. Størst oppgang hadde Oslo og Trondheim med henholdsvis 1,8 og 1,0 prosent. Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo og Hamar hatt med en vekst på henholdsvis 15,2 og 12,3 prosent. Svakest utvikling de siste 12 månedene har Stavanger og Sandnes hatt med en nedgang på henholdsvis 6,3 og 5,2 prosent.

- Boligprisveksten i Oslo i juli måned er rekordhøy med over to prosent i de sentrale bydelene. Den lave tilbudssiden på Østlandet og i Oslo spesielt tilsier at boligprisveksten her vil fortsette utover høsten. Det er gledelig at igangsettingstallene for nye boliger viser en oppgang, men det er viktig at kommunene i pressområdene er bevisst sin rolle som regulator i boligmarkedet og legger til rette for effektive planprosesser, sier Dreyer.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen