Fra venstre: Håkon Ellingsen (Asplan Viak), Kim Pløhn (Student), Viktor Kruge Nossum (Student), Runar Bakke Smedås (student), Celia Aabø Mellem (student), Øyvind Mork (Asplan Viak), Vidar Lind Yttersian (student), Gyda Spurkland (student), Jo Sjølie (student).
Fra venstre: Håkon Ellingsen (Asplan Viak), Kim Pløhn (Student), Viktor Kruge Nossum (Student), Runar Bakke Smedås (student), Celia Aabø Mellem (student), Øyvind Mork (Asplan Viak), Vidar Lind Yttersian (student), Gyda Spurkland (student), Jo Sjølie (student). (Foto: Asplan Viak)

Stor samfunnsutfordring til Asplan Viaks sommerstudenter

Hvordan utvikler vi en helhetlig og bærekraftig bydel som tilrettelegger for et bredt spenn av brukere, boformer, miljø og generasjoner slik at belastningen på det offentlige helsevesenet reduseres?

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Dette er den komplekse oppgaven syv av våre sommerstudenter skal løse. Som utgangspunkt har de fått en av landets mest attraktive tomter som case; sykehustomten på Ullevål.

– Det er en utfordrende oppgave vi har gitt årets sommerstudenter. For å løse dette må de utvikle nye metoder og konsepter. Oppgaven fordrer også en tett tverrfaglig tilnærming, det nyeste innen alle fag skal inn i løsningen, så dette er nok en litt annen arbeidsmetodikk enn det de er vant til, sier Håkon Ellingsen, arkitekt og byplanlegger og ansvarlig for studentgruppen.

Svært relevant samfunnsoppgave

Syv av Asplan Viaks om lag tretti sommerstudenter er plukket ut til dette prosjektet. Jo Sjølie fra NTNU er en av disse.

– Det å få relativt frie konseptuelle tøyler på en av Norges mest attraktive tomter, Ullevål sykehus, kan man ikke gjøre noe annet enn å bli gira av. Asplan Viak har vært veldig flinke til å gi oss relevant input fra aktører som jobber med dette daglig, alt fra pilotprosjekter med alternative bokollektiver, Ullevål Sykehus, plusshus til «hands on» teknologi for de eldre, forteller Sjølie.

Han og de andre studentene mener oppgaven peker på et av de store utfordringene samfunnet står overfor i fremtiden.

– Oppgaven er superrelevant for fremtidens byer. Boligområder som et preventivt virkemiddel for folkehelse vil avlaste behovet for hender i helsetjenesten mye. Arkitektur og byutvikling med større fokus på folkehelse og opplevelse vil kunne utgjøre store forskjeller både for fysisk og psykisk syke. Flere av tiltakene innen helsefremmende arkitektur overlappes også med miljøfremmende arkitektur, mener landskapsstudenten Runar Bakke Smedås.

Spent på sluttresultetet

Oppgaven skal både være stedsspesifikk for Ullevål sykehus, men også ha en generell tilnærming slik at programmet kan overføres til andre deler av landet.
Underveis får studentene diverse miniforedrag fra interne og eksterne rundt aktuelle temaer knyttet til oppgaven, samt veiledning fra Asplan Viaks fagfolk daglig.

– I august skal sluttresultatet presenteres i form av rapport og presentasjon for alle ansatte på Asplan Viaks hovedkontor i Sandvika. Det er første gang vi har gitt studentene en slik konkret og tverrfaglig oppgave, så vi er svært spent på hva de leverer i august, sier Håkon Ellingsen.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen