Administrerende direktør i Malermesternes Landsforbund Stein Hesstvedter bekymret for de små håndverksfagene.
Administrerende direktør i Malermesternes Landsforbund Stein Hesstvedter bekymret for de små håndverksfagene. (Foto: Julia Naglestad / Studio B13)

Store forskjeller i rekruttering til byggenæringen

Det er store forskjeller i rekrutteringen til byggenæringen. Mens mange av de små fagene sliter, kan de større fagene velge og vrake.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring har tatt pulsen på rekrutteringen i byggebransjen, og det viser seg at forskjellene er store. Mens de små håndverksfagene, slik som malerfaget og murerfaget sliter veldig, har de større fagene, slik som tømrere og elektro mer enn nok søkere. Faktisk er det en god del ungdommer som ønsker seg inn i disse fagene som ikke får plass. 

Malerne

– Byggebransjen vil trenge store grupper unge arbeidssøkere om få år. Kanskje så mange som 30.000. Norge trenger fagfolk, ikke i like stor grad dem med mastergrad. Derfor er det bekymringsfullt at man nærmest får «autosøk» til de store fagene, mens de små faktisk risikerer å dø ut, dersom det ikke skjer radikale endringer, sier administrerende direktør i Malermestrenes Landsforbund Stein Hesstvedt.

Han er bekymret for at måten undervisningen blir lagt opp på i VG1 kan føre til at ungdom velger vekk maleryrket. 

– Hvordan henger det sammen?

– Det er en skjev vektlegging av de enkelte håndverksfagene i de praktiske øvingsoppgavene. La oss si at man som oppgave setter opp en liten garasje, hvor maleryrket kun får utvendig beising av panel som sin del av presentasjonen av faget, sier det seg selv hvor rekrutteringen vil ta veien. Men jeg skal ikke si at dette gjøres bevisst. Det er nå engang slik at svært mange lærere i den videregående skolen har annen fagbakgrunn, og da sier det seg selv at det lett kan bli mye fokus på det faget man selv kjenner best. Fagene bør individuelt presenteres i bredden.

Få søkere

– Blir det vanskelig å skaffe malere i fremtiden?

– Faget har et stort behov for fagarbeidere med svennestykke i fremtiden, og har et stort etterslep. Vi har jo sett en betydelig arbeidsinnvandring i de seinere årene, og bransjen har også vært plaget med useriøse aktører. Så det er mange årsaker som virker sammen. Kanskje vi burde se i retning av å gå tilbake til en praksis a la reform 94, der man hadde metodeveiledning på en helt annen måte, som vil kunne sikre diversifisering av søkermassen til videre utdannelse.

  Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Malefaget omfatter overflatebehandling av alle typer overflater. Vi bevarer, fornyer og sprer fargeglede. Vi kan tilby en kreativ og spennende arbeidshverdag, slår Hesstvedt fast.

Han minner også på at det er flere løp i fagutdannelsen, med garantert lærlingeplass og lønn under utdannelse. Det finnes mange veier å gå, om man velger maleryrket, sier han. 

Nesten for mange

Svein Harald Larsen, som er fagsjef for utdanning i Nelfo, kan melde om nær sagt den motsatte problemstillingen. Der er det en svært positiv trend som gjelder, og man har nesten for mange søkere, kan han fortelle. Det vil si; Det handler om at ikke alle søkerne når helt opp, spesielt fordi de ikke har tilstrekkelige matematikkunnskaper.

  Foto: Julia Naglestad / Studio B13

Han viser også til at tømrerfaget er på vei opp blant søkerne, blant annet på grunn av lærlingeklausulen som er blitt vedtatt. Han erkjenner at det ikke gjelder de mindre fagene, der utenlandske utøverne mer eller mindre har overtatt. For rørleggere, og spesielt elektrofagene, er det ikke slik. Han er klar på at dette blant annet gjelder de godkjenningsordningene man har i disse fagene, og viser til at blant de rundt 300.000 som jobber i byggenæringen, arbeider rundt 50-60.000 innenfor elektrofagene. Det betyr at man står veldig sterkt som fag, og det igjen bidrar til oppmerksomhet rundt faget, og til en fortsatt søking. Når det er sagt, synes han ikke det er noe grunnlag for å trappe ned på rekrutteringsarbeidet, snarere tvert imot:

– Nei, det er klart at vi må gjøre den jobben også i fremtiden. Det er viktig at vi synliggjør hvilke muligheter man har innenfor våre fag, og at ungdommen også for fremtiden vil oppdage hvor attraktivt det er å jobbe innenfor vår faggruppe. Jeg har også lyst til å legge til at siden det er såpass vanskelig å komme inn, får vi kanskje en gruppe søkere som er mer motivert for videre skolegang enn det andre opplever. Vi har sett at det også er viktig å styrke de generelle fagene, som norsk, matematikk, språk og så videre. For henger man etter der, vil man heller ikke kunne gjøre det bra som håndverker, mener Larsen.

Til toppen