Store forventninger til borerobot

Store forventninger til borerobot

Gründerselskapet nLink står bak boreroboten som nå er klar for sine første oppdrag. Prosjektet på 5 millioner er finansiert av nLink, Vintervoll og Innovasjon Norge. Partene har store forventninger til gjennomføringen av robotens første borejobb.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Selskapene forventer primært økt effektivitet og reduserte belastningsskader for arbeiderne. Vintervoll som har vært med på å finansiere utviklingen blir den første kunden og bruker av systemet. I første omgang vil den benyttes i garasjeanlegget i Selvaags prosjekt Lade Allé i Trondheim.

- Bare det å spare montørene for denne type belastning er en stor gevinst. Boring over hodet med en tung slaghammer (bormaskin) er fysisk svært tungt arbeid. I tillegg utsettes montøren for kraftig støy, vibrasjon og nedstøving, forklarer installasjonsleder i Vintervoll, Jan Kjelmo.

- Men etter det vi har sett, har vi også store forventninger til at maskinen vil kunne utføre dette arbeidet betydelig raskere enn ved manuell boring. Maskinen trenger ingen pauser for å hvile muskulaturen eller fjerne støv fra verneutstyret som benyttes, sier han.

- Det er vanskelig å si eksakt hva tidsbesparelsen vil bli. Vi har ikke utført detaljerte tidsstudier ved manuell boring. Ingen montør klarer å jobbe kun med hullboring en hel dag. Jobben kombineres med at man løpende veksler mellom å bore hull først, så legges det kabel og monterer utstyr, deretter bores det nye hull. Etter demonstrasjonen synes det realistisk å forvente at maskinen vil kunne utføre selve borejobben minst 5 ganger raskere sammenlignet med en montør, forteller Kjelmo.

Boreroboten er beskrevet som godt egnet til å bore hull for feste av belysning, ventilasjonssjakter og sprinkelanlegg, ser dere andre bruksområder?

- For elektriske installasjoner er boring for kabelfester, armaturer og annet elektrisk utstyr, mest omfattende, men vi borer også for kabelstiger og røranlegg, sier han.

Potensielt mange bruksområder

- Alle tekniske fag på en byggeplass vil komme til å benytte en slik robot. Også montering av ulike himlingstyper krever omfattende boring der det er betongtak, utdyper Kjelmo.

- Ved videreutvikling vil en slik robot være en «universalarm» som kan utstyres med ulikt verktøy så som sprøyteutstyr for sparkel og maling, utstyr for sliping av tak og vegger, skruautomat for festing av ulike plater om mye annet. Det er bare fantasien som begrenser anvendelsen, slik jeg ser det.

Foreløpig er det utviklet en maskin med et unikt posisjoneringssystem som er godt tilpasset de tyngste arbeidsoppgavene på byggeplassen.

- Visjonen er at en slik maskin «går inn i bygget» først og borer alle festehull for alle fag samtidig. Maskinen vil da lese elektroniske tegninger hvor alle festepunkt er inntegnet. Roboten er da plassert på en selvgående vogn som orienterer seg i rommene etter samme posisjoneringssystem, forklarer Kjelmo.

Utover garasjen, hvilke andre prosjekter vurderer dere å bruke roboten?

- Vi har avtalt installasjoner i flere større bygg i Trondheimsområdet hvor det er egnet å benytte roboten. Vi har i starten sett etter bygg med store åpne flater, så som parkeringsgarasjer bygd i betong, men vi ser nå at roboten også med fordel kan benyttes ved installasjoner i kontorbygg, skoler og boligbygg i betong, avslutter Kjelmo optimistisk.

 

Til toppen