Store investeringer i støyreduksjon
(Foto: Norcem)

Store investeringer i støyreduksjon

Nytt mottaksanlegg for kalkstein er ventet å gi stor støydempende effekt for lokalbefolkningen.

  • Bygg
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Norcem har i den senere tid vært i søkelyset på grunn av sin satsning på CCS. Nå kan man med stor glede også informere om at selskapet er i ferd med å investere i nytt mottaksanlegg for kalkstein, som er ventet å gi vesentlig støyreduksjon for naboene. Investeringene i det nye havneanlegget har et kostnadsestimat på om lag 120 MNOK.

«Brevik Future» består av to byggetrinn

Prosjektet kalles «Brevik Future» og består av to byggetrinn, forteller fabrikksjef Per Ole Morken. 

– Første trinn består av et nytt kalksteinsanlegg i nærheten av kaia. Når dette byggetrinnet er ferdig, vil kalksteinen bli losset gjennom et fullstendig tildekket og støyisolert anlegg, frem til en lagerhall bestående av høye vegger.

Detaljprosjektering og godkjenning for første steg klart

Morken kan fortelle at det første byggetrinnet gjennomføres nå for å redusere støyen fra kalksteinslossingen av båtene.

– Med andre ord vil vi oppnå full støyreduserende effekt allerede ved første byggetrinn. Det andre trinnet består av å utvide lagerhallen, bygge tak på anlegget og bygge transportbelte inn i fabrikken.

– Det andre byggetrinnet må gjøres når vi en gang i fremtiden legger ned driften i vår gruve eller i vårt dagbrudd. Når begge stegene er gjennomført vil losseraten øke med vel det doble, hvilket medfører at liggetiden for båtene reduseres. Vi vil da dessuten kunne tilby landstrøm også til disse båtene utdyper Morken.

Lokale tilknytning viktig 

Norcem lokale tilknytning har vært sterk gjennom vel 100 år med godt forhold til naboene.

– Vi har gjennom tilbakemeldinger fra våre naboer, fått forståelsen av at de seneste år med lossing av kalksteinsbåtene, oppleves som det mest sjenerende fra vår virksomhet. Med denne store investeringen legger vi grunnlag for ytterligere å styrke våre naboforhold for fremtiden.Dette er tiltak som vi gjør for å bygge en framtid i Brevik, avslutter Morken.

TRE/26. mars 2019

Verdens høyeste trebygning står ferdig i Norge

Mjøstårnet ble offisielt åpnet den 15. mars 2019, og tar over tittelen som verdens høyeste trebygning. Bygningen på 18 etasjer, som ligger i Brumunddal, er hele 85,4 meter høy. Bygningen inkluderer et hotell, private hjem og kontorlokaler. Metsä Woods raske, lyse og grønne Kerto® LVL-produkter (laminert finertre) ble brukt i de mellomliggende gulvelementene i bygningen. Les hele saken

Til toppen