Store sykehuskontrakter til Skanska

Store sykehuskontrakter til Skanska

Skanska blir totalentreprenør for Tønsbergprosjektet – utbyggingen av sykehuset i Vestfold. Samtidig tildeles CURA-gruppen kontrakten for alle rådgivertjenester i prosjektet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Jeg er svært fornøyd med tildelingene, sier Tønsbergprosjektets direktør, Johan Arnt Vatnan. Han viser spesielt til kontraktspartenes internasjonale erfaringer (fra bl.a. Nya Karolinska i Stockholm og britisk sykehusutbygging) og ser fram til å samarbeide med Skanska og CURA for å virkeliggjøre Tønsbergprosjektets sterke ambisjoner. Ikke minst gjelder det å leve opp til målsettingen om å bygge ut ti prosent billigere enn sammenlignbare sykehusprosjekter.

Pilot for kostnadskontroll

– Vi er nødt til å stanse utviklingen med stadig økende kostnader i norsk sykehusbygging. Utbyggingen i Tønsberg blir et pilotprosjekt i så måte med nye former for kontraktsstrategi, BIM og digital samhandling, for å nevne noe av det viktigste. Dette utviklingsarbeidet vil foregå i nært samarbeid med det nasjonale foretaket Sykehusbygg, opplyser Vatnan.

Tønsbergprosjektet består av nytt psykiatribygg med et bruttoareal på ca. 11 000 kvm og et somatikkbygg (31 000 kvm brutto) i tilknytning til dagens infrastruktur. I tillegg kommer tilpasning av offentlig infrastruktur, energianlegg og riving av eksisterende sykehusbygninger. Psykiatribygget fullføres i slutten av 2018. Somatikkbygget ved «nye SiV» er ferdig to år etter.

I konseptfaserapporten er Tønsbergprosjektet kostnadsberegnet til 2,5 milliarder kroner (januar 2014). Entreprisekostnadene er anslått til ca.1,3 milliarder, mens rådgiverkontrakten vil få en verdi på om lag 200 millioner ved fullføringen av prosjektet. Kontraktsbeløpene er oppgitt ekskl. mva.

Svært gode tilbud

Tønsbergprosjektet har hatt en intensiv periode med tilbudskonkurransen, og anskaffelsene er gjennomført med forhandling etter forutgående kunngjøring og prekvalifisering. Her leverte de prekvalifiserte rådgivergruppene og entreprenørene svært gode tilbud som reflekterer prosjektets ambisjoner om ny gjennomføringsstrategi med strukturert samhandling og integrert prosjektleveranse (IPD), bruk av industrialisert byggemetodikk, samt BIM i 6D (inkl. kost, tid og FDV).

Arbeidet med forprosjektet starter umiddelbart og skal gjøres ferdig før nyttår. Prosjekteier skal så gi sitt endelige tilsagn om byggestart og finansiering i 1. kvartal 2017.

CURA-gruppen består av Multiconsult ASA, Hjellnes Consult AS, Erichsen & Horgen, LINK Arkitektur AS, Henning Larsen Architects og Bølgeblikk Arkitekter.

Skanska Norge AS er i arbeidsfellesskap (joint venture) med Skanska Construction UK Ltd UK om å løse denne oppgaven.

- Vi er meget tilfreds med å få tildelt denne kontrakten. Vi har stor tro på gjennomføringsmodellen som setter store krav til samarbeid og bruk av moderne verktøy. Modellen er svært godt egnet til å løse samfunnets mest komplekse byggeoppgaver og setter nye utviklingskrav til byggenæringen, noe som næringen som utvikles av, sier konserndirektør for byggvirksomheten, Camilla Krogh.

- Vårt samarbeid med andre Skanska-selskaper i Sverige, UK og USA bringer også unik kompetanse til dette prosjektet og byggenæringen i Norge. Vi er glad og stolt over å bli tildelt denne totalentreprisen, hvor vi har med oss entreprenørene Bravida Norge AS, Assemblin AS og Haaland Klima AS for tekniske fag, sier Camilla videre.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen