Større optimisme innen bygg og anlegg

Større optimisme innen bygg og anlegg

Arbeidsgivere i bygg- og anleggssektoren venter oppbemanninger også neste kvartal. Det gir grunn til optimisme, mener Trygve Solem, administrerende direktør i konsulent- og rekrutteringsselskapet Experis.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Hvert kvartal spør ManpowerGroup arbeidsgivere i Norge hvilke bemanningsplaner de har for neste kvartal. For andre kvartal 2017 finner vi de mest optimistiske bedriftene i bygg- og anleggsbransjen. Her er det 13 prosent flere bedrifter som planlegger oppbemanning enn nedbemanning. Det er en økning fra forrige kvartal på 12 prosentpoeng.

– Vi forventer et stort behov for seniorkompetanse i denne bransjen i perioden som kommer. Det har en sammenheng med nye infrastrukturprosjekter som kommer. I tillegg er det en del store byggeprosjekter som starter opp nå, sier Solem.

På den andre siden forventer bank- og finansbedriftene en klar nedgang i bemanningstempo. For andre kvartal på rad faller forventningene med 6 prosentpoeng.

– Finansbedriftene hadde en høy bemanningstakt i 2016 og inn i 2017, men nå begynner det å roe seg litt. Digitalisering av tjenester skaper store omveltninger, og gir utslag i fallende bemanningsutsikter for næringen. Samtidig ser vi også at det er høy etterspørsel etter spesialistkompetanse. I større grad enn før etterspør nå bank og finans IT-kompetanse og erfaring med digitale prosjekter, sier Solem.

Små og mellomstore optimister

Et stort bidrag til den økte bemanningstakten kommer fra små og mellomstore bedrifter. Selskaper med mellom 50 og 99 ansatte er mest optimistiske. Der planlegger hele 13 prosent flere å bemanne opp enn ned i kommende kvartal. Andelen blant mellomstore bedrifter, med mellom 100 og 250 ansatte, er fire prosent.

– Å ansette er i høyeste grad en strategisk beslutning, spesielt for små og mellomstore selskaper. Hvilke planer bedriftene har for oppbemanning sender derfor sterke signaler om hvordan bedriftene ser på fremtiden. At en så stor andel små og mellomstore bedrifter planlegger oppbemanning, tyder på at et tverrsnitt av norsk næringsliv ser lysere på fremtiden, sier Solem.

Et treffsikkert barometer

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer spør 750 bedrifter i hele landet om de har tenkt til å bemanne opp eller ned, eller stå med uendret bemanning det kommende kvartalet.

– Vi har tidligere sett at barometeret gir en god pekepinn på hvor økonomien er på vei på kort sikt. Vi så for eksempel en veldig stor bemanningsaktivitet før finanskrisen. Flere kvartaler på rad spådde undersøkelsen en bemanningsøkning på godt over 20 prosent. Da gikk økonomien på høygir, men bemanningstallene snudde og sank rett til bunnen da krisen traff oss, sier Solem.

Tiltakende optimisme i resten av landet

Nå spår arbeidsgivere over hele landet økende ansettelsesaktiviteter det kommende kvartalet. Justert for sesongvariasjoner er det 6 prosent flere arbeidsgivere som vil bemanne opp enn som skal nedbemanne i neste kvartal, ifølge arbeidsmarkedsbarometeret. Det er de mest positive tallene på landsbasis siden 2013.

– Det er en gryende optimisme både i privat og offentlig sektor. Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Solem.

Bare én sektor forventer netto nedbemanning. I olje og gass-sektoren forventer arbeidsgivere en nettoreduksjon i antall ansatte. Bemanningen i sektoren har vært fallende siden råvareprisene falt i 2014.

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen