Største boligblokken i massivtre reises i Trondheim

Største boligblokken i massivtre reises i Trondheim

Veidekke mener den beste og raskeste måten å redusere klimagassutslippene i et bygg på er å benytte massivtre. Ved utviklingen av den nye bydelen Lilleby i Trondheim skal Veidekke bygge den største boligblokken i massivtre i Norge.

  • Entreprenør
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Skandinavias fjerde største entreprenør og eiendomsutvikler velger massivtre for å bidra til større positive effekter på klimagassregnskapet. De siste fem årene har Veidekke bygget studentboliger. Nå lanserer selskapet den største boligblokken som er bygget i massivtre i Norge.

Maskinparken TRE

Med utviklingen av den nye bydelen Lilleby i Trondheim, reiser Veidekke boligprosjektet ”Maskinparken TRE”.

– Målet er å redusere klimagassutslippene, derfor har valget falt på massivtre. I stedet for stål og betong, vil vi bruke tykke krysslaminerte treskiver til bærende vegger og dekkekonstruksjon. Fordelene med dette mener vi er mange. Trevirke regnes som et klimanøytralt byggemateriale, og Veidekke vil reduserer klimagassavtrykket fra materialene som benyttes i bygget med om lag 50 prosent. I tillegg gir byggeprosessen minimalt med restmateriale, forteller prosjekteringsleder Sigbjørn Faanes i Veidekke Entreprenør.

Utbyggingen av Lilleby er en utvidelse av den sentrumsnære bebyggelsen. Totalt kommer det 1100 boenheter på tomta, sentralt i byen med gangavstand til shopping, dagligvare, skole, barnehage og andre viktige servicefunksjoner. På om lag 100 mål skal det bygges 1200 rekkehus og leiligheter. Boligene vil være omgitt av hele 38 mål med parkområder. I tillegg blir det hageparseller, felles takterrasser og utearealer. Lilleby blir ferdig om lag 2025.

40 prosent reduksjon

Veidekke har satt seg som ambisjon å bli en av de ledende aktørene i byggenæringen innen reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljøet. Det betyr at selskapet som har en årlig omsetning på 30,2 milliarder norske kroner, har forpliktet seg til å drive i samsvar med FNs togradersmål i prosjektene. I tillegg skal Norges største entreprenør ikke forurense og jobbe for et lavest mulig forbruk av ikke-fornybare ressurser.

Selskapets mål er 40 prosent reduksjon av klimagasser innen 2025, og her spiller bruken av tre inn. I dag har Veidekke totalt bygget 21.350 m3 i massivtre. De mener klimagassregnskapet i sine prosjekter kan oppnå en reduksjon på 45 prosent med tre som byggemateriale, sammenlignet med et tilsvarende bygg i betong med dagens byggemetoder og materialteknologi.

– Vi må også ta med oss at ved å bygge i tre i dag så oppnår vi karbonreduksjonen i stor grad ved byggetidspunktet, altså i dag. Ved reduksjon av energibehov/produksjon av energi, oppnår vi en fremtidig effekt gjennom byggets levetid, gitt av en prognose om karbonavtrykket til energimarkedets fremtidige energiproduksjon, gjennom byggets levetid. Der er det en betydelig usikkerhet, sier Faanes.

Pioner innen massivtre i Norge

Det første massivtre-prosjekter fikk Veidekke ved utvidelsen av studentbyen i Ås. 500 studentleiligheter fordelt på to blokker på 8 etasjer og fire blokker på 5 etasjer. Disse boligene som stod ferdig i 2014 ble bygget helt i massivtre, også i bærekonstruksjoner i gulv, vegger og tak. Bruk av massivtre i dette formatet var på den tiden en ny byggemetode i Norge, og det fantes liten kompetanse på området nasjonalt.

I ettertid har byggingen av disse boligene styrket kompetansen innen bruk av massivtre hos flere norske byggherrer, entreprenører, arkitekter og andre involverte. Prosjektet til Veidekke har blitt et viktig forbilde og referansebygg. Til nå er det produsert snart 4000 nye studentboliger etter samme prinsipp i hele Norge.

To år etter Ås fikk Veidekke i oppdrag å utvide studentbyen i Moholt, som i dag er verdens største studentboligprosjekt i massivtre, og foreløpig Nordens høyeste byggeprosjekt i ren massivtrekonstruksjon. Moholt 50|50 er bygget med 6 500 m3 massivtre, som tilsvarer et forbruk på om lag 23 000 trær. Ytter- og innervegger, etasjeskiller, heissjakter, trapper og trapperom er massivtre.

I tillegg til studentboliger i Drammen og Hønefoss, har Veidekke bygget Horten videregående skole og Jordobservatoriet på Svalbard i massivtre.

Prestisjebygg i tre

I 2016 fikk Veidekkes datterselskap Block Berge Bygg AS i oppdrag av Sparebank 1 SR-Bank å bygge det nye hovedkvarteret ”Finansparken Bjergsted” i Stavanger. Med sine 22.600 m 2 blir dette Norges største næringsbygg basert på tre som bærende konstruksjoner. Bygget blir et nybrottsarbeid som aldri er gjort før, uten bolter, spiker eller annet festemiddel. Alt er basert på tregjennomføringer som skal bære og drive hele bygget. Bygget har fått stor oppmerksomhet før det er bygget.

Hvorfor Veidekke lykkes med tre på Lilleby

– Årsaken til at Veidekke har lyktes med tre ved utbyggingen på Lilleby har sammenheng med at vi har vært målbevisste, dyktighet og hatt en porsjon flaks, sier Faanes.

Grunnforholdene gjorde at fundamenteringen ble rimeligere. Det var en god produktmiks av leilighetstyper. I prosjektet fikk de utnytte massivtreet sine egenskaper, som ble avgjørende for å få det lønnsomt.

Veidekke mener at bygging av massivtreboliger vil være dyrere enn tradisjonell betongbygg i lang tid, under de fleste omstendigheter. Men mer bygging i tre vil sette fart på utviklingen av produkter og løsninger, som kan redusere byggekostnadene og frembringe bedre tekniske løsninger innen brann og lyd. I fremtiden vil man kunne redusere dekketykkelser som vil gi en lavere byggehøyde totalt, og så vil vi få økt produktutvikling og mer effektive produksjonsmetoder. Lokal etterspørsel av massivtre vil kunne legge til rette for lokal tilvirkning av massivtreelementer, i dag importeres mestparten av materialet fra Østerrike.

Hva Veidekke ønsker seg

Veidekke ønsker seg gode miljøvennlige løsninger for kunder og samfunn, og de vil også bidra til at det legges til rette for økt aktivitet i norsk skog-og treindustri. Men siden det i dag er liten eller ingen betalingsvilje og -evne i dagens boligmarked for miljøboliger som gir volum, krever det at vi skaper økonomisk konkurransedyktige produkter.

– På hvilen måte kan man endre rammebetingelsene til å bedre de kommersielle vilkårene til massivtreboliger?

Prioritet av massivtre ved regulering kan være et tiltak. Reduksjon av prosjektets gjennomføringstid, og økt utnyttelse ved bygging med massivtre, kan være et annet.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen