Storstilt byutvikling i Stockholm

Storstilt byutvikling i Stockholm

Norra Djurgårdsstaden er et av Europas største byutviklingsprosjekt. Stockholm by har ambisjoner om å skape en svært attraktivt og moderne bydel med arbeidsplasser, boliger og grønn transport.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I Norra Djurgårdsstaden planlegges det for 12 000 nye boliger. De første spadetakene ble tatt i mai 2011, etter planen skal området være fullt utbygget i 2030.

En utslippsfri bydel

[factbox id="1"]

Bydelen skal også få 35 000 nye arbeidsplasser, men man sikter ikke inn mot spesielle bransjer.

– Vi legger til rette for næringsetablering med blant annet god infrastruktur. Så får det være opp til byggherrer og eiendomsutviklere hvem de vil leie ut til, sier Staffan Lorentz, Stockholms Stad sin prosjektleder for Norra Djurgårdsstaden.

– En god blanding av ulike virksomheter vil være bra for området. Vi trenger aktiviteter som skaper næringsgrunnlag både på dag- og kveldstid, mener han.

Stockholms Stad ønsker å spre kunnskap og erfaringer for å kunne leve bærekraftig. Målsettingen er at Norra Djurgårdsstaden skal bli en klimatilpasset bydel fri for fossilt brennstoff i 2030. Innen 2020 skal CO2-utslippene være mindre enn 1,5 tonn per person og år. I dag er tallet 4,5 tonn CO2 per person og år.

Artikkelen forsetter under bildet.

[img id="1"]

For å fungere på en pålitelig og effektivt måte, kreves det smarte el-nett med avansert IT-støtte som overvåkning, styring og optimering. Da kan folk i bydelen få sin energi fra lokale, fornybare kilder som vindmøller og solceller på hustakene.

– Kan så mye innovasjon lede til forretningsmuligheter?

– Det er noe av hensikten. Svenske foretak får anledning til å teste ut nye løsninger. På sikt håper vi det skal lede til økt eksport. Det er allerede stor internasjonal interesse for hva vi holder på med innen energistyring, sier Lorentz.

– Stockholms Stad er kravstiller som setter mål og visjoner. Vi har hatt et kompetanseprogram for å hjelpe aktører til å tenke nytt. Utviklerne har anstrengt seg og det har vært bra prosesser. Vi er fornøyd med dette, sier han.

Dataspill løser transportutfordringer

Stockholm beregnes vokse til en millionby allerede i 2024. Mange mennesker skal fraktes til og fra hver eneste dag. Det blir en utfordring. Noe utradisjonelt har man valgt å ta inn dataspill i planleggingsfasen. Paradox Interactive er en global utgiver av strategispill, og deres ”Cities: Skylines” ble brukt som verktøy under en workshop som samlet studenter, forskere og gamers for å finne nye løsninger for fossilfri trafikk.

– Cities: Skylines har et brukervennlig grensesnitt som gjør at man på en enkel måte kan visualisere elementer som inngår når man planlegger nye byområder, sier Susana Meza Graham, COO i Paradox Interactive.

[img id="2"]

– Hva kan dere tilføre prosjektet? Som annen kompetanse og erfaring?

– Vi har bidratt med spillet og også involvert vår community. De har hjulpet til med å bygge modeller og modifikasjoner som har blitt brukt i prosjektet, forteller Graham.

Under workshopen kunne man se hvordan ulike tiltak fikk flere til å velge bort bilen og i stedet bruke sykkel- og kollektivtrafikk. Det kom også opp interessante tiltak som sikrere veier til skoler og muligheten til å gå på ski i grønne områder gjennom hele bydelen.

Vi trenger aktiviteter som skaper næringsgrunnlag både på dag- og kveldstid

– Hvordan kan de som vil utvikle byområder nyttiggjøre seg et dataspill?

– For å kunne brukes som beslutningsstøtte må det nok utvikles med flere parametere, men workshopen ga mange interessante innspill. Og det er interessant å jobbe med andre yrkesgrupper enn dem du treffer til daglig, sier Lorentz.

– Spillet skaper interesse for byplanlegging blant nye målgrupper som tidligere ikke har engasjert seg i emnet. Og Svensk Byggtjänst AB, som hostet workshopen, har nådd langt utenfor sine tradisjonelle målgrupper. I forlengelsen kan dette lede til innovasjon og nye innfallsvinkler innen ett område som virkelig trenger å utvikles i takt med en voksende befolkning, sier Graham.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen