Stort behov for arbeidskraft i næringen fremover

Stort behov for arbeidskraft i næringen fremover

Antall ansatte i byggenæringen har økt med 11 prosent fra 2008 til 2014 og er nå 212 600 personer. Håndverksyrkene dominerer, hvor tømrerfaget som utgjør 11 prosent, er det største. Dette viser en rapport Fafo har utarbeidet for EBA og BNL.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Den største andelen sysselsetting i byggenæringen er knyttet til små og mellomstore bedrifter, hvor vi også finner den største andelen arbeidsinnvandrere.

REKRUTTERING TIL YRKESFAG

Gjennomsnittsalderen i byggenæringen har økt fra 39 til 40 år og alderssammensetningen viser at vi har mange unge arbeidstakere i næringen. På kort sikt er avgangen for de eldste (65 år) uproblematisk, og heldigvis har vi en lang planleggingshorisont. Andelen under 23 år har gått ned. Det er vanlig at søkingen til yrkesfag påvirkes av større konjunkturendringer i samfunnet. Etter finanskrisen i 2008 har det vært stor aktivitet i byggenæringen, mens søkingen til fagene i byggenæringen fortsatte å gå ned helt frem til 2014. Heldigvis ser vi en positiv økning både i antall søkere til Bygg- og anleggsteknikk, og antall læringer i bransjen etter 2013, som gir oss håp for fremtiden.

FORTSATT BEHOV FOR ARBEIDSINNVANDRING

Andelen sysselsatte i næringen fra Norge (innenlands) har gått ned fra 88 til 80 prosent, mens antall arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa har økt fra 5 til 12 prosent. For å håndtere forventet vekst fremover, vil byggenæringen fortsatt være avhengig av å få tilført arbeidskraft fra andre næringer og andre land.

Frem til nå har ikke arbeidsinnvandrere formelt fått mulighet til å få sin utdanning godkjent i Norge. Fra 1. januar 2017 er ordning innført for godkjenning av utenlandsk fagutdanning, gjennom NOKUT. Dette vil gjøre det enklere for den enkelte å vise sine kvalifikasjoner, samtidig som bedriftene kan bruke disse til sine godkjenninger.

SVÆRT FÅ KVINNER

For næringen som helhet, er det kun 8 prosent kvinner og dette tallet har vært stabilt siden 2008. Innen håndverksyrkene er kvinner er nesten fraværende, kun 2 prosent av arbeidstakerne her er kvinner. Flest kvinner ser vi innen HR, HMS og administrasjon.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen