Stort engasjement under årets Multikomfort-konferanse

Stort engasjement under årets Multikomfort-konferanse

Miljøvennlige og komfortable løsninger det er mulig å realisere nå var tema når Optimera AS og Brødrene Dahl AS arrangerte årets Multikomfort – konferanse i Larvik.

  • Event
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Årets konferanse ble arrangert i tidsrommet 31/08-01/09-2016 og det var mange som også i år had-de satt av to dager for å lære mer om hvordan man bygger energieffektive hus med god komfort.

‒ Ved å fokusere på miljøvennlige og komfortable løsninger kan du som entreprenør og byggmester bli mer attraktiv som samarbeidspartner og øke din lønnsomhet. Derfor er dette et viktig fora for deling av kunnskap og informasjon forteller teknisk sjef i Optimera Byggsystemer Christoffer Clementz.

Selve konferansen fant sted på Farris Bad i Larvik,men på dag en fikk alle deltagere på konferansen en rundtur i det prisbelønte Multikomfort-huset arrangørene har satt opp i Larvik. Det var dette huset som vant Wan Awards (WAN Sustainable Buildings) i 2015. Her var det satt opp telt med enkel servering og levende musikk. Her kunne deltagerne se de moderne løsningene i bruk og dele erfaringer med andre fagfolk. Mange benyttet også anledningen til å ta noen av løsningene til nærmere ettersyn i det flotte kompetansesenteret som er satt opp i tilknytning til huset.

– Vi ønsker at det skal være enkelt for våre samarbeidspartnere å imøtekomme gjeldende og fremtidige byggekrav, samtidig som man legger til rette for økt lønnsomhet og effektive byggeprosjekter, sier Stene Bergsløkken som er direktør for Optimera Byggsystemer.

Multikomfort bygger på noen definerte grunnverdier og også i år var det hentet inn foredragsholdere som snakket om forvaltningen av disse i praksis. Bård Eker var i år hentet inn som et friskt pust utenfor bransjen og han startet dag to med et engasjerende foredrag om god design og hvilken betydning det har for bedrifter og folks liv. Paneldebatten rundt fremtidens energieffektive boliger skapte også godt engasjement i salen. I forkant av konferansen og i pausene mellom foredragene var det satt opp en minimesse der utvalgte leverandører kunne møte sine kunder og snakke om deres løsninger og produkter.

‒ Vi er opptatt av man skal bygge effektivt og miljøvennlig. Gjennom denne typen samlinger står håndverkerne bedre rustet til å foreslå løsninger med godt design, høy komfort og positivt miljøbi-drag. Vi vet at sluttbrukerne ønsker seg disse løsningene når de får dem presentert og en håndverker med denne kunnskapen vil fremstå som attraktiv i markedet, sier Clementz.

Arrangementet skaper stort engasjement og det er gøy at vi kan skape en samlingsplass som bidrar til å utdanne byggmestere og entreprenører. I løpet av vinteren vil vi også komme med kurs der man kan lære mer om Multikomfort, avslutter Bergsløkken.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen