Strategisk satsning på utnyttelse av takareal

Strategisk satsning på utnyttelse av takareal

Omsorgsbygg satser tungt på plusshus, økologi og reduksjon av klimagassutslipp i sin nye miljøstrategi som peker ut veien for foretaket de fire neste årene.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Det har vært en spennende prosess, men nå starter jobben, sier miljøsjef i Omsorgsbygg Magnus Evje.

Omsorgsbygg har med Evje i spissen jobbet med strategien siden før sommeren 2015.

– Vi har tatt oss god tid på forankringsarbeidet internt i organisasjonen, i tillegg har vi hentet inn innspill fra nøkkelsamarbeidspartnere som Grønn Byggallianse, Bellona og FutureBuilt. Det politiske skiftet i Oslo krevde også at vi måtte skjerpe egne miljømål. Det har blitt en spennende strategi, og vi må jobbe knallhardt for å implementere den i prosjekt og drift. Slik må det være, vi må strekke oss dersom Oslo skal redusere klimagassutslippene med 95 % innen 2030, sier Evje.

Takarealet skal utnyttes

Strategien viderefører blant annet Omsorgsbyggs satsning på BREEAM-NOR som kvalitets- og miljøstyringsverktøy, energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse og ambisiøse mål for nybygg og totalrehabiliteringer. Et av satsningsområdene er å alltid utnytte takarealet til mer enn en del av klimaskallet.

– Med Oslos store vekst, tomtepris og miljøsatsing gir det mening å utnytte byggets fotavtrykk i størst mulig grad. Taket er et verdifullt areal og i ny miljøstrategi har vi et mål om å alltid utnytte taket til produksjon av fornybar energi, overvannshåndtering eller rekreasjon. Her vil vi gjøre prosjektspesifikke vurderinger av behovet og mulighetene ut fra bygningstype, beliggenhet og brukerbehov, sier Evje.

Utslippsreduksjon fra byggeplass

Ifølge Oslos klima- og energistrategi kommer 24 prosent av transportutslippene fra anleggsmaskiner, i tillegg kommer utslipp fra byggvarme og byggtørk, samt transport til og fra byggeplass. I ny miljøstrategi har Omsorgsbygg som mål å gjennomføre to pilotprosjekter på fossilfrie byggeplasser i 2016, og stille krav til utslippsreduksjon på alle byggeplasser fra 2017. Satsingen gjennomføres i samarbeid med Bellona. Samarbeidspartnerne gjennomførte en dialogkonferanse med leverandører til byggeplass i mars, og responsen fra markedet har vært formidabel.

– Vi må være ærlige her og si at vi egentlig ikke hadde oversikt over hvilke løsninger som fantes på markedet før vi gjennomførte konferansen. Dette er et område vi ikke har stilt krav til tidligere og det var mange flere løsninger tilgjengelige enn det vi trodde på forhånd. Men det er områder som krever fortsatt utvikling. Her skal Omsorgsbygg bidra med pilotprosjekter og uttesting i samarbeid med leverandører. Dette er et arbeid vi gleder oss veldig til, sier Evje.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen