Det nye Teknologibygget Statsbygg har bygget for NTNU skal brukes som eksempel under Hackathon.
Det nye Teknologibygget Statsbygg har bygget for NTNU skal brukes som eksempel under Hackathon. (Bilde: Statsbygg)

Studenter hacker frem fremtidens bygg

Statsbygg var en av flere aktører bak arrangementet LivingLab: BIM + IoT Hackathont på NTNU i Trondheim.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Studenter med teknisk kompetanse og kunnskap og interesse for bygg, sensorer, data og kunstig intelligens var invitert til Hackathon med anledning til å treffe aktuelle aktører fra bransjen. Her fikk studentene, i løpet av en helg, mulighet til å jobbe med prosjekter og løsninger for byggenæringen og ikke minst få prøve ut ny teknologi. Nysgjerrige studenter kunne lære mer om BIM og IoT (digitale tvillinger av bygg og sensorer), og teste ut raskt sine ideer. De ble invitert til å hacke frem forslag på hvordan man kan bruke sensorer og kunstig intelligens for å revolusjonere fremtidens bygg.

Digital byggenæring

Statsbygg deltok med prosjektet Digibygg som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter.

- Statsbygg ønsker å muliggjøre de banebrytende endringene og innovasjonene, som ikke lar seg gjøre i et tradisjonelt byggeprosjekt. Vi har behov for ny kompetanse og inviterer til samarbeid med studenter for å finne de innovative løsningene.

- Den digitale og teknologiske revolusjon er her. Skal byggebransjen klare omstillingene, må gjennomføringsmodeller og kontraktstandarder endres slik at de underbygger digitale prosesser. I tillegg må vi bruke teknologi tidlig i våre prosjekter. Roller og kultur vil endres radikalt fremover. Vi må gå fra digitale verktøy til digitale prosesser og fokusere på teknologi, sier Jan Myhre som er Statsbyggs prosjektdirektør for Digibygg .

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier det er svært gledelig at NTNU og blant andre Statsbygg inviterer til Hackathont for studentene sine.  

- Mer enn noen gang trenger vi smarte løsninger og ny teknologi for å møte morgendagens utfordringer.  Byggebransjen trenger både innovasjon og økt produktivitet. Vi vet at digitalisering bidrar til bedre samarbeid, lavere kostnader og høyere kvalitet, sier Sanner.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen