I et av de gamle husene på torget finner man den nye restauranten Vintage Kitchen. Sundtkvartalets egen kafe er også åpen for folk som ikke jobber i bygget, forteller prosjektsjef Geir Graff-Kallevåg i Entra.
I et av de gamle husene på torget finner man den nye restauranten Vintage Kitchen. Sundtkvartalets egen kafe er også åpen for folk som ikke jobber i bygget, forteller prosjektsjef Geir Graff-Kallevåg i Entra. (Bilde: Erik Burås / Studio B13)

Sundtkvartalet vil spille på lag med byen

Siden årsskiftet har en rekke bedrifter flyttet inn i det nye Sundtkvartalet i Oslo. Byutvikling og fleksibilitet har vært to viktige faktorer i prosjektet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

De fleste av leietakerne i det 30.000 kvadratmeter store kontorbygget ved bredden av Akerselva er allerede på plass. I oktober/november flytter IBMs hovedkontor inn. Det samme gjør surdeigsbakeriet «Ille brød».

– Det er ca 1000 kvadratmeter igjen som foreløpig ikke er leid ut, forteller prosjektsjef Geir Graff-Kallevåg, som nylig mottok det håndfaste beviset på at bygget oppfyller de strenge kravene for Breeam Excellent.

I en fredet direktørbolig, et av de tre gamle byggene som er helt eller delvis ivaretatt ut mot Lakkegata, har restauranten Vintage Kitchen nylig åpnet dørene. Utenfor er det etablert et åpent torg med sitteplasser og beplantning.

– Vi ønsker å ta del i byutviklingen, og ser mye på hvordan vi kan aktivisere eget bygg slik at det blir til det beste for byen. På torget har vi prøvd å ta vare på noe av historien. Stedet er oppkalt etter brødrene Sundt, og vi har tatt vare på de gamle husene og noen historiske elementer.

Videreutvikles

Entra merker at det er store endringer i hva leietakerne ønsker. Fleksible lokaler bygget opp rundt felles møteplasser er noe som går igjen i Sundtkvartalet. Servicetjenester står også høyt på ønskelisten, ifølge prosjektsjef Geir Graff-Kallevåg i Entra.
Entra merker at det er store endringer i hva leietakerne ønsker. Fleksible lokaler bygget opp rundt felles møteplasser er noe som går igjen i Sundtkvartalet. Servicetjenester står også høyt på ønskelisten, ifølge prosjektsjef Geir Graff-Kallevåg i Entra. Foto: Erik Burås / Studio B13

Fasaden på baksiden av det ene bygget er nybygd i gammel stil, med detaljer som henter inn formen fra den gamle fabrikkhallen på stedet. Sammen med noen av naboene ser man nå på hvordan parkområdet ned mot elva kan videreutvikles, og en gangbro som forbinder øst med vest er allerede planlagt. Målet er å bidra til økt aktivitet i området, med de positive ringvirkningene det kan gi.

– Det er viktig at man ser på gode vinn-vinn løsninger med naboer, kommune og bydelsutvalg og spiller på lag med dem, påpeker han.

Til prosjektet hører også en ny flerbrukshall.

– Den eies av Oslo kommune. De hadde en gammel hall på området, og forutsetningen var at de skulle få tilbake en ny når prosjektet var klart.

Sundtkvartalets hjerte ligger rett innenfor hovedinngangen.

– Det som er spesielt her, er fellesområdet i første etasje. Vi har vært rause med areal for å skape et pulserende liv også utenfor kantinetiden. Arealet har flere funksjoner med bedriftsrestaurant/kafe, møterom og felles auditorium. Ved å ha et felles auditorium i bygget, slipper vi å bygge det i de eksklusive arealene.

«Vi ønsker å ta del i byutviklingen, og ser mye på hvordan vi kan aktivisere eget bygg slik at det blir til det beste for byen.»

- Geir Graff-Kallevåg

Kafeen er åpen gjennom hele arbeidsdagen.

– Vi har ikke gått ut og annonsert det, men kafeen er også åpen for folk som ikke jobber på bygget, forteller han.

Resepsjonsområdet fungere også som et servicesenter.

– Kundetilfredsheten er veldig viktig for Entra. Tanken vår er at leietakerne skal flytte inn i et fullservicebygg. De skal kunne fokusere på sin kjernevirksomhet, og så tar vi oss av resten. Vi kan ordne med mat til møtene, vask av lokaler, plantestell og vaktmestertjenester. Servicesenteret er veldig viktig i den funksjonen. Når det gjelder driften har vi en modell hvor vi kan fjernstyre deler av systemet fra vårt sentrale kundesenter. I tillegg har vi to driftsteknikere som har sitt kontor bak resepsjonen, og er synlige for leietakerne.

Servicetjenester

Nettopp servicetjenester er en av de tingene Entra opplever at det er større etterspørsel etter blant kundene.

– Ellers er det en tendens at durasjonen i leiekontrakten går ned, mens behovet for fleksibilitet går opp. Dette med fleksibilitet gjelder både å kunne skalere opp og ned og gjøre endringer underveis i leieforholdet. Vi ser også at behovet for parkeringsplasser på denne type lokasjoner går ned, mens det er en helt klar forventing om tilrettelegging for syklende. Vi har en sykkelparkeringsplass med over 300 plasser, sykkelservicefunksjon, garderober og dusjfasiliteter i kjelleren. Det er en ny, grønn mobilitet. Bygget her er på totalt 34000 kvadratmeter inkludert flerbrukshallen, og det har 26 parkeringsplasser. Men så er Sundtkvartalet veldig kollektivnært, og det er viktig når vi skal selge det inn.

Selv om det var en del av diskusjonen, er det ikke noe eget treningsrom på huset.

– Men vi jobber faktisk med å finne et treningssenter som kan leie et av de utadrettede lokalene på gateplan og som både har et eksternt tilbud og treningsmuligheter for de ansatte. Også når det gjelder selve kontorplassene har det skjedd store endringer.

– Det går helt klart mot mer aktivitetsbaserte kontorplasser, og mye færre cellekontorer. Noen velger å ikke kjøre faste plasser og enkelte kjører underdekning etter som det er sjelden at alle de ansatte er til stede samtidig. Arealeffektivitet er veldig viktig for leietakerne.

Den eneste leietakeren som var på plass helt fra starten, var Skanska, som fra før av eide en av tomtene i kvartalet.

Sundtkvartalet er utviklet som en joint venture mellom Entra og Skanska. En viktig målsetning har vært å kunne bidra til å løfte området, forteller prosjektsjef Geir Graff-Kallevåg i Entra.
Sundtkvartalet er utviklet som en joint venture mellom Entra og Skanska. En viktig målsetning har vært å kunne bidra til å løfte området, forteller prosjektsjef Geir Graff-Kallevåg i Entra. Foto: Erik Burås / Studio B13

– Selskapene satt og jobbet med hvert sitt prosjekt, og på et tidspunkt så man det som formålstjenlig å slå seg sammen og etablere et joint venture-selskap. Så prosjektet ble utviklet og eid 50/50 av Entra og Skanska. Skanska har nå solgt seg ut til Entra, men er fortsatt leietaker og har sitt hovedkontor her. Vår businessfilosofi er at vi bygger langsiktig for å eie. Men det var ikke gitt at vi skulle bli kjøperen, sier Graff-Kallevåg som legger til at Entra også har flere andre store bygg og prosjekter under utvikling i området.

Resten av leietakerne, heriblant Manpower, Mattilsynet, Knowit og Tidal har kommet til underveis. Lokalene er utviklet i samarbeid med leietakerne etter Full Flex-prinsippet slik at det skal være enkelt å tilpasse interiøret etter nye behov.

– En del ting som heiser, toalettkjerner, tekniske rom og sjakter er gitt i prosjektet, men resten er veldig åpent. Leietakerne kommer med sine behov i forhold til romprogram, designmanual og andre ønsker, og vi tar tak i det og ser hvordan vi kan ta opp dette i våre lokaler. Så lager vi et forslag med interiørarkitekt, ut fra ønsker og behov, og presenterer dette for leietakeren. Hvis vi blir valgt, går vi inn i en tettere dialog. Vi bygger mye kontorer, og kan bidra med faglig input og god kjennskap til bygget, mens leietakerne utfordrer oss tilbake. Når vi har en ferdig layout, følger løpende dialoger rundt hva som er viktig i forhold til rom, farger, interiør, lyssetting, teknikk og infrastruktur. Når leiekontrakten er signert har vi et leietakermøte og lager en beslutningsplan, og jobber tett med leietaker frem til ferdigbefaringene. Når leietaker overtar lokalet er vår målsetning at det skal være null feil i forhold til det de har bestilt.

I stedet for å strekke kontorene ut over et stort areal på en etasje, har både Manpower og Skanska fått lokaler som går over to etasjer med egen trapp. Også disse lokalene er bygget opp rundt et sosialt fellesområde. I IBMs lokaler ligger et annet spenstig fellesområde; et stort atrium som er åpent fra andre til sjette etasje. I taket er det glassvinduer som slipper inn godt med dagslys.

På toppen av bygget er det grønt sedumtak og takterrasse med god utsikt over byen.

– Entra jobber etter en strategi om at vi skal være miljøledende, være best på kundeopplevd kvalitet og bidra til lønnsom vekst. Jeg mener at vi svarer godt på strategien til Entra i dette bygget, avslutter Graff-Kallevåg.

Til toppen