Svaret er energi. Hva er spørsmålet?

Svaret er energi. Hva er spørsmålet?

Michael Dixon er øverste leder for IBMs satsing på smarte byer. Han besøkte Stavanger i forrige uke og stilte noen gode spørsmål om regionen.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

La meg begynne med å spole tilbake: «Stavanger er stedet», stod det i rapporten som var med på å gjøre regionen til oljehovedstad. I 1969 var skipsfarten viktigst i Stavanger. Oljefunnet på Ekofisk endret dette. I løpet av noen tiår vokste oljebyen fram, og både byregionen og Norge viser igjen på oljekartet: Norge er verdens 16. største oljeprodusent og verdens 8. største gassprodusent.

Egentlig er det imponerende: En liten vestlandsregion har blitt stor i verden, i en av verdens mest lønnsomme næringer. Konsekvensen har vært at det har gått så godt i oljå at det ikke har vært lett å få plass til annen virksomhet. Når en av de største oljebølgene nå trekker seg tilbake gir det muligheter for andre næringer.

Kanskje kommer en ny oljeopptur? Gass kan erstatte kull, oljeprisen kan klatre og kostnader kuttes, men det pågår en utvikling mot en fornybar framtid; for eksempel at sol som energiproduksjon blir viktigere, og at vi alle kjører hybrid eller el-biler. Olje og gass er for verdifulle ressurser til å drive kjøretøyer, og verden må redusere bruken av fossile energikilder for å nå togradersmålet.

Hvordan kan vi begynne ferden med å fornye oss på samme måte som skipsbyen ble oljebyen? Hvordan kan oljebyen bli teknologibyen? Eller hva er det egentlig vi skal bli? «Hva er posisjonen deres nå?», utfordret Michael Dixon på amerikansk vis. «Dere er små. Dere kan ikke bli gode på alt. Dere må velge noe å bli gode på.»

Dixons anbefaling er å nå framtiden ved å stå på skuldrene til oljehovedstaden: «Dere er en av de store oljebyene i verden. Det må dere bygge videre på.» Svaret hans er energi: «Dere må ta posisjonen som byen som utvikler nye løsninger for å produsere og bruke energi, både fornybar, og olje og gass.»

Vi er gode på å finne og hente ut olje og gass. Næringen er landets viktigste, drevet av kunnskap og teknologi, internasjonal i nedslaget. Rogaland huser bedrifter som er i verdensklasse, bedrifter startet og utviklet av lokale grundere. Det må være naturlig å søke grep som gjør det mulig å bygge videre på en slik næring. Eldar Sætre har varslet at nye energiløsninger skal utvikles i Statoil. Statoil kan dermed gir et viktig bidrag til en slik fortsettelse, og være viktig for hele næringen og gi grobunn for nye.

Vi kan også vannkraft, men vi skal fornye mer enn vi skal bygge nytt. Vannkraft gir oss likevel muligheter som få andre har. Vi har store vannmagasiner som kan gi oss fornybar energi når vi trenger det. Vind har også muligheter, om de ikke blåser bort i lave kraftpriser. I et internasjonalt perspektiv kan Statkraft blir en norsk fornybar løve. Oljefondet er en annen mulighet.

Energi skal produsere og brukes. Fornybar energi krever samspill både mellom energikildene og forbrukerne i form av hjem og virksomheter. Strømnettet må lages slik at det kan tåle at energi fra vind og sol kommer og går. Smarte løsninger og ny teknologi er en del av framtiden for strømnettet.

I hjemmene våre er dette enda mer aktuelt: Lys og varme kan styres for best mulig energibruk, solceller på taket kan gjøre strømkundene til prosumenter, batterier vil kanskje lagre strømmen og el-bilen skal lades. Smartere energibruk er en av forutsetningene for å lage bærekraftige byer. Slike energiløsninger kan være en del av det vi kan bygge videre på. Klarer vi å være i front med å utvikle nye løsninger, kan de bli en eksportvare.

Vi har vært heldige som har kunnet bygge landet med energi. Først med vannkraft etter krigen, og så inntekter fra olje og gass. Med de rette grepene er energi fremdeles en del av posisjonen vår. Svaret er fortsatt energi, bare med flere fasetter mot en fornybar framtid.

Artikkelen er publisert med tillatelse fra Lyse blogg.

VERKTØY/20. februar 2018

Lanserer radio for byggeplassen

Kanonbra lyd, app-styring og uslåelig lang batteritid. Dewalts nye radio er tilpasset moderne byggeplasser og sørger for under-holdning på arbeidsplassen. TSTAK Radio & lader er både IP-klassifisert og værbestandig. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/20. februar 2018

Slik skal Enova få fart på energieffektiviseringen av bygg

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme går det for tregt med energieffektiviseringen av bygg. Nå utlyser Enova en konkurranse for å få fram ideer til forretningsmodeller som kan få fart på markedet. Samtidig varsler de endringer i støttetilbudet til eksisterende bygg. Les hele saken

Til toppen