Sweco skal ha byggeledelse på nye Evenes flystasjon
(Foto: Sweco)

Sweco skal ha byggeledelse på nye Evenes flystasjon

Sweco har inngått en rammeavtale om byggeledelse med Forsvarsbygg til en anslått verdi av vel 60 millioner kroner eksklusive mva.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Nærmere 200 personer fra næringslivet møtte opp for å få informasjon om utbyggingen som kommer på nye Evenes flystasjon de nærmeste årene.

Det kom deltagere fra Oslo, Trondheim, Bodø, Harstad, Narvik, Vesterålen og Finnmark for å få siste oppdaterte informasjon om investeringsprosjektene for nye Evenes flystasjon.

Investeringer

Stortinget vedtok i juni i år investeringsprosjekt for nærmere 1,1 milliard på Evenes. Forsvarsbygg er godt i gang med å tilpasse prosjektene slik at de kommer ut på anbud, offentlig anskaffelser, i nær framtid.

– Det er viktig for oss å fortelle markedet hva som kommer, hvilke krav vi stiller og at her vil det være muligheter for både større entreprenører og lokale leverandører, sier prosjektdirektør for utbyggingen på Evenes, Olaf Dobloug.

Prosjektene

Hovedprosjektene som er under planlegging og kommer i 2018 er infrastruktur, både fornyelse av eksisterende og etablering av ny, beskyttelse og sikring, etablering og levering av energi til flystasjonen, fornyelse av eksisterende fuel-anlegg, fornyelse av eksisterende bygninger samt mannskaps- og befalsforlegninger.

Sikkerhet

I all hovedsak så vil det være norske borgere som kommer til å jobbe inne på flystasjonen. Dersom det ikke finnes kompetanse blant norsk arbeidskraft kan det etter søknad gis tillatelse til å autorisere utenlandske statsborgere for ugraderte prosjekter. Da kreves normalt klarering. Dette er en tidkrevende prosess, men er ikke vanskelig. Det vil være på entreprenørens risiko i forhold til tidsforbruk og resultat.

Høstmøter

Forsvarsbygg planlegger informasjonsmøter som omhandler reguleringsplan som skal ut på offentlig høring tidlig i høst, og et nytt møte for entreprenørene mot slutten av året for å fortelle om hva som kommer i 2019 av investeringsprosjekter.

Byggeledelse

Anbudet med byggeledelse er viktig å få på plass for å holde fremdriften på utviklingen av flystasjonen. Sweco skal stille med kompetanse innen byggeledelse på enkeltprosjekter, SHA-koordinator for utførelsesfasen, samt fagingeniører.

– Vi kjenner godt til Swecos kompetanse på byggeledelse og det er viktig at dette kommer på plass på Evenes. Byggeprosjektene er allerede i gang, samt at det kommer en rekke prosjekter i tiden fremover, sier utbyggingssjef for Evenes flystasjon i Forsvarsbygg, John Ommund Syvertsen.

Ingrid Søraas, regionleder for Sweco i Narvik, er strålende fornøyd med å ha vunnet kontrakten.

– Dette er et spennende prosjekt, så jeg er veldig glad for at vi vant oppdraget. Flystasjonen vil ha stor betydning for lokalområdet, og det er viktig for oss å bidra til utviklingen her, sier hun.

– Forsvarsbygg er en viktig kunde for Sweco, og vi har god erfaring fra tidligere samarbeid med dem. Vi gleder oss til å videreutvikle dette samarbeidet og ser frem til å bidra med vår kompetanse i et prosjekt med så stor samfunnsverdi, sier divisjonsdirektør i Sweco, Sigurd Løvfall.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen