Sykehuset Østfold åpnet og i full drift

Sykehuset Østfold åpnet og i full drift

Mandag den 30. november innvier Kong Harald 5. av Norge det nye sykehuset til over seks milliarder norske kroner. Arkitema/ELN Architects, Arkitema Architects og AART architects har tegnet Sykehuset Østfold Kalnes, der arkitekturen er utviklet gjennom nytenkende 3D-teknologi.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

[factbox id="1"]

Digital virkelighet av arkitektonisk visjon

Både Arkitema/ELN, Arkitema Architects og AART architects er engasjerte i større sykehusprosjekter i hele Skandinavia. Med innvielsen av Sykehuset Østfold Kalnes settes nye standarder for norske sykehusbygg ut fra tanken om mer effektive pasientforløp, reduserte liggetider og bedre arbeidsflyt. Det 89.000 m² sykehuset er bygget opp med en avansert, digital 3D-modell som er brukt gjennom hele prosjekteringen for å skape ett av Norges mest moderne sykehus.

- 3D-modellen har vært et suverent verktøy til å skape et effektivt behandlingsmiljø med høy kvalitet. Med modellen har vi oppfylt Helse Sør-Østs visjon om ensengsrom med utsikt til grønne omgivelser for alle pasienter, samtidig som den har gitt oss en unik mulighet til å optimere vare-, pasient og arbeidsflyt i tett dialog med sykehusets medarbeidere, forteller Anders Strange, partner i AART architects og fortsetter:

- En mer effektiv byggeprosess har vært en annen avgjørende gevinst ved modellen. Sykehuset er dermed ferdigstilt et halvt år tidligere enn opprinnelig planlagt.

Sykehuset er det eneste i Norge som tilbyr ensengsrom med eget bad til samtlige pasienter. Et bredt brukerutvalg fra bruker- og pasientorganisasjonene har hatt jevnlige møter med arkitekt og byggherre gjennom hele prosessen, og leder av brukerutvalget Gunnar Buvik uttaler:

- Brukerutvalget er svært fornøyde med at det gode samarbeidet med arkitekten har ført til et godt grunnlag for universell utforming av det nye sykehuset.

Verdens beste åpne BIM-modell

- Det er ikke tilfeldig at prosjektet i 2014 fik prisen som verdens beste, åpne BIM-modell, forteller Anne Guri Grimsby, partner i Arkitema/ELN Architects.

Prosjektet er det første digitale prosjekt av en så omfattende og kompleks karakter i Norge

- Prosjektet er det første digitale prosjekt av en så omfattende og kompleks karakter i Norge og i Danmark. Vi opplevde at våre prosesser med medarbeidermedvirkning innebar et kvantesprang da modellen ble tatt i bruk. Med 3D-modellen kunne hver enkelt medarbeider se akkurat de rommene de skulle arbeide i – og samtidig være med på å påvirke den mest optimale utforming av rom og romforløp, avslutter Anne Guri Grimsby.

Sykehusledelsen er tilfreds med sitt nye sykehus som står klart til fremtidens digitale behov. Administrerende direktør Just Ebbesen uttaler: - Det nye sykehuset er moderne og fremtidsrettet med pasienten i sentrum.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen