Sykt lykkelig med arkitektur som fremmer folkehelsen

Sykt lykkelig med arkitektur som fremmer folkehelsen

Som leder av Arkitekturdagen 2016 har arkitekt Birgitte Skjerve i Norske arkitekters landsforbund (NAL) fått drømmeoppgaven. Utdanningsvalget hennes stod mellom helsesøster eller arkitekt. Når hun i regi av NAL kan sette arkitektur og folkehelse på dagsorden kan hun kombinere begge sine store interesser.

  • Arkitektur
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Vi møter Birgitte Skjerve mens hun er i full gang med planleggingen av Arkitekturdagen 2016, Sykt lykkelig! som går av stabelen i november. En hel dag skal man belyse på hvilke måte arkitekturen kan benyttes som viktig virkemiddel til å fremme og forebygge folkehelsen.

Skape bygg som bidrar til arkitektur som kan gjøre folk friske

– Vi har satt sammen et tverrfaglig program som skal inspirere deltakerne til bedre forståelse og flere idéer til hvordan folkehelse og livskvalitet kan inkluderes i planer og prosjekter. Arkitekter har lenge vært opptatt av bygg og miljø, men etter min mening er det viktigste vi som arkitekter kan arbeide med, å skape bygg som bidrar til arkitektur som kan gjøre folk friske. Miljø handler om vår helse, forteller Skjerve.

Skjerve forteller at folkehelse er del av den sosiale bærekraften, som handler om hva som påvirker oss både psykisk og fysisk. Hva som holder oss friske. I tillegg til å vise gode forbildeprosjekter, skal NAL på Arkitekturdagen belyse hvordan dagens rammebetingelser kan benyttes til å fremme forebyggende tiltak til de bygde omgivelser.

Det store hurraropet er at behov for helsefremmende tiltak også bygger opp under argumentene for etterlengtede arkitektoniske kvaliteter

– Det store hurraropet er at behov for helsefremmende tiltak også bygger opp under argumentene for etterlengtede arkitektoniske kvaliteter. Her ligger det et kjempestort potensiale for alle arkitekter, sier Skjerve, som forteller at folkehelse har med forebyggende aktiviteter å gjøre. Det er ikke helseinstitusjonene, men byrommet som settes under lupen på arkitekturdagen. Diskusjonene handler om hvordan man skal utforme omgivelsene til et godt liv.

Hva som kjennetegner gode og helsefremmende steder

Arkitekturdagen 2016 tar utgangspunkt i at steder oppleves som forskjellige, der noen skape opplevelse av felleskap, trygghet og trivsel. Andre ikke. Hovedformålet med foredragene er å belyse hva som kjennetegner gode og helsefremmende steder.

Dagen er delt inn i to hoveddeler, der første del tar opp mer generelt forholdet mellom folkehelse og arkitektur. Under andre del av dagen vises verktøy og metoder, og de gode eksemplene. Noen av spørsmålene som tas opp er hva folkehelse er, hva har arkitektur og folkehelse med hverandre å gjøre og hva er koblingen mellom folkehelse og sosial bærekraft. I tillegg skal man belyse hvilke utfordringer Norge har på feltet og hvordan man kan planlegge for folkehelse og livskvalitet.

Arkitekturdagen 2016 er et resultat av NALs samarbeid med Helsedirektoratet etter at vi opprettet fanesaken Arkitektur og Folkehelse i år. Programkomitéen består fire arkitekter og to eksperter på folkehelse. Den arrangeres 24. november i Oslo.

Til toppen