Sysselsettingsvekst i byggenæringen

Sysselsettingsvekst i byggenæringen

Antall ansatte i byggenæringen har økt med 11 prosent fra 2008 til 2014 viser fersk rapport fra FAFO. Den største andelen av sysselsettingsveksten er knyttet til små og mellomstore bedrifter.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Fafo har på vegne av Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg - EBA laget en rapport som ser på arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014.

– Formålet med rapporten har vært å kartlegge arbeidskraften i byggenæringen ved å se på en rekke dimensjoner som alder, kjønn, utdanning og landbakgrunn, sier Leegaard.

Funnene bekrefter at næringen er mannsdominert; andelen kvinner utgjør 8 prosent og 2 prosent i håndverksfagene. Videre har sysselsatte under 23 år gått ned, og gjennomsnittsalderen i byggenæringen har økt fra 39 til 40.

– Vi trenger både flere jenter og yngre arbeidstakere. På kort sikt er avgangen for de eldste (65 år) uproblematisk. Heldigvis har vi en lang planleggingshorisont, sier Leegaard videre.

Til tross for stor aktivitet i byggenæringen i årene etter finanskrisen i 2008, har søkingen til fagene i byggenæringen fortsatt å gå ned helt frem til 2014.

– Trenden er heldigvis snudd viser tallene for2015 og 2016, hvor vi en positiv økning både i antall søkere til Bygg- og anleggsteknikk, og antall læringer i bransjen, sier Leegaard, og legger til at BNL arbeider også aktivt for å rekruttere flere unge til bygg- og anleggsfag. Her må næringen og myndigheter arbeide sammen for å synliggjøre mulighetene.

Andelen sysselsatte i næringen fra Norge har gått ned fra 88 til 80 prosent, mens antall arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa har økt fra 5 til 12 prosent.

– Det er ventet fortsatt vekst og aktivitet i byggenæringen, og kompetansebehovet er stort. Næringen vil fortsatt være avhengig av å få tilført arbeidskraft både fra andre næringer og fra andre land. Dette skjer ikke av seg selv, særlig når flere reiser hjem enn som kommer til Norge, sier Leegaard.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen