Systematisk arbeid med HMS

Systematisk arbeid med HMS

Det har vært en oppvåkning rundt HMS på arbeidsplassen de siste årene. 2015 har vært et svært godt år for HMS-fokuset, og antall ulykker på arbeidsplass er synkende. Likevel er det fortsatt utfordringer å ta tak i, for ytterligere å styrke HMS-forebyggende tiltak.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det finnes flere forhåndsregler man kan ta for å ivareta og øke sikkerheten på arbeidsplassen. Utstyret må være i orden og det må være strenge og klare regler rundt sikkerheten for arbeiderne.

Norge er godt representert når det kommer til HMS, og de aller fleste bedrifter tar dette arbeidet svært alvorlig. Vi har snakket med NCC for å høre mer om hva de gjør for å øke sikkerheten på sine arbeidsplasser.

– Statistikken vi fører over skader på arbeidsplass viser en synkende tendens. Dette er blant annet grunnet systematisk arbeid med HMS, innleder NCCs kvalitets- og HMS sjef Anne Onarheim Moger til Fremtidens Byggenæring.

[img id="1"]

Den viktigste faktoren for reduksjon av skader på arbeidsplassen er god planlegging.

– Når det gjelder arbeidsmetoder er god planlegging vesentlig. God planlegging er viktig både i tidligfase og under utførelsen av prosjektene. Forebyggende tiltak som besluttes på bakgrunn av risikovurdering utført i tidligfase får innvirkning på sikkerheten, sier Moger.

Utfordringer i vinterhalvåret

Kulde, frost og mørke fører til større utfordringer på byggeplassen. Dårlig sikt og underlag kan gjøre arbeid i høyden svært risikabelt uten ordentlig sikring. Da må det settes inn ytterligere sikkerhetstiltak.

– Utfordringene knyttet til vintersesongen er kulde og is, samt mørket. Det er viktig at det er tilstrekkelig med lys der arbeidet skal foregå, samt der det foregår ferdsel på bygg- og anleggsområdene. Videre er det viktig å sikre mot skli og fall-ulykker. Veier må ryddes for snø og strøs. Riktig fottøy er også viktig, forteller Moger.

– Vi gjør en rekke fysiske sikringstiltak på de ulike arbeidsplassene på vinteren. Dette gjelder maskiner og utstyr, som skjermer, deksler, automatsikringer og hindringer på maskiner for å unngå velt, og mye annet.

– For arbeid i høyden gjør vi sikringstiltak på rekkverk, fotlister, trappetårn og adkomst til stillaser. Det gjøres også tiltak på øvrige arbeidsområder og arbeidsstasjoner som bygningsfag, verksteder og bruk av kraner.

[img id="2"]

Teknologi forsterker HMS

Det finnes også andre faktorer som har en naturlig innvirkning på sikkerheten på arbeidsplassen. Stadig utviklet teknologi øker presisjon og minsker rommet for feil.

– Teknologien kommer godt til nytte. Det skjer kontinuerlig forbedringer på utstyr og maskiner som brukes i byggenæringen. Disse forbedringene gjør at vi kan utføre arbeidene enda sikrere, forklarer Moger.

Etter som teknologien utvikles blir også byggeprosjektene mer komplekse. Da kan BIM fungere som et nyttig verktøy for sikkerheten.

– Ved bruk av BIM-modeller kan man visualisere og på et tidlig tidspunkt lettere forstå prosessene. Man kan visualisere komplekse arbeidsoperasjoner, kranplasseringer og liknende. Sikringstiltak for god HMS blir enklere å se tidlig, og kan dermed tas med i planleggingen av arbeidet, forklarer Moger.

Egen sikkerhetsbok

Til tross for at teknologi og gode planleggingsprosesser er med på å forberede sikkerheten på arbeidsplassene, dukker det stadig opp nye utfordringer man må ta hensyn til. Moger forteller at det derfor er desto viktigere å holde fokus på det kontinuerlige arbeidet for sikkerheten.

– Fokusområdene må endre seg i takt med samfunnet og kompleksiteten i prosjektene. Vi har for eksempel utfordringer knyttet til språk på arbeidsplassene i dag, noe vi ikke hadde for noen år tilbake.

[img id="3"]

– I NCC har vi utarbeidet en "stillehåndbok" som illustrerer måten vi skal arbeide på uten tekst, men med tydelige illustrasjoner basert på farlige situasjoner fra virkeligheten. Boken er et av virkemidlene for arbeidet med god sikkerhetskultur, forteller Moger.

Landsdekkende HMS-fokus

Hvert år arrangeres også "Awareness Day" i hele konsernet. Denne dagen skal sette spesiell fokus på sikkerhet i hele NCC.

– Arbeidene denne dagen skal stoppes opp, og det skal settes av tid for diskusjon og samtaler om hvordan vi kan øke sikkerheten ytterligere på de ulike arbeidsplassene. Videre arrangerer NCC HMS-uka en gang i året. Gjennom denne uken arrangeres det møter, kampanjer, inspeksjoner, konkurranser samt beredskapsøvelser over hele landet. Leverandørene og underentreprenørene bidrar også med aktiviteter gjennom uken, forteller Moger.

Moger sier at de har fått gode tilbakemeldinger på slike tiltak. Arrangementet evalueres i etterkant av gjennomføringen, slik at de kan forsøke å forbedre det fra år til år. Hun oppfordrer alle til å følge opp tilfellene som rapporteres og lære av disse.

– Vi må hele tiden lære av de forhold som rapporteres, og av de ulykker som inntreffer. Arbeidet med rapportering og behandling av uønskede hendelser gjør at vi stadig må tenke ut nye tiltak for forbedringer som kan forebygge i det videre arbeidet, avslutter Anne Onarheim Moger til Fremtidens Byggenæring.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen