Takstolprodusentene melder om godt aktivitetsnivå

Takstolprodusentene melder om godt aktivitetsnivå

Norske Takstolprodusenters Forening hadde nylig årsmøte. Her kom det fram at det er høyt aktivitetsnivå hos foreningens medlemmer.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

[img id="1"]

Dette skyldes trolig og økt industrialisering i byggenæringen og at prefabrikasjon tvinger seg fram i byggeprosessen, da det kreves tørt bygg og stadig kortere byggetid. Samtidig er takstoler og spikerplatekonstruksjoner økonomisk effektive løsninger.

Antall enhetstakstoler har steget siste året med 40.000 til 841.000 stk. Det er en jevn økning av antall gitterbjelker fra 6.800 i 2011 til 15.000 stk. i 2015. Innen gitterbjelker har bransjen et stort potensiale.

Norske Takstolprodusenters Forening har 49 medlemmer og for å være medlem må man ha CE-godkjenning.

ARKITEKTUR/21. juni 2018

Arealeffektive boliger med god standard

– Som arkitekter med stor andel boligprosjektering opplever vi i økende grad at byggherre ønsker å tilrettelegge for små boliger, og at vi må tegne svært arealeffektive planløsninger. Boligprisen i Oslo og andre store byer øker dramatisk og det er stor etterspørsel etter å bo sentralt. Samtidig er det en økende andel enslige husholdninger/endrede preferanser etc., som etterspør mindre arealer. Derfor har Hille Melbye Arkitekter utarbeidet en forskningsrapport som tar for seg disse temaene. Les hele saken

Til toppen