Det kan være 2-3 tonn restbetong fra én bil.
Det kan være 2-3 tonn restbetong fra én bil. (Foto: Mapei)

Tar hånd om restbetong

Det største problemet med restbetong er i blandetromlene på bilene. Med nye tilsatsstoffer omdannes den til granulat som kan gjenbrukes i ny betong. Produsenten slipper å kjøre bort avfallsprodukter.

  • betong
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi vet at omtrent tre prosent av all ferskprodusert betong blir returnert til fabrikken. Her blir mye bare lagt på deponi i dag. Med tilsatspulver kan du gjenbruke all betongen, uten avfallsprodukter som slam eller forurenset vaskevann, sier Sven Henrik Norman, prosjektleder for miljøprosjektet hos Mapei

– Herdeprosessen gir en litt spesiell logistikk. All betong som kommer tilbake før den er herdet kan omdannes til granulat. Avhengig av blant annet utetemperatur kan betong returneres innen 3-8 timer fra den er produsert, sier Norman.

Det meste av fabrikkbetongen som returneres blir gjenbrukt i form av ny betong til ulike produkter.

- Jan E. Hjelle

Betong er relativt rimelig i forhold til andre materiale, samtidig er det strategisk viktig på byggeplassen. Bruken er arbeidsintensiv og utføres i et kort tidsspenn. Derfor har entreprenørene tradisjonelt bestilt en del mer enn de trenger, å ha for lite betong blir fort dyrt.

– De senere årene har man sett at dette er dårlig økonomi for entreprenøren og det er dårlig for miljøet. Det har gitt klart mindre returbetong, sier Jan Eldegard Hjelle, leder i FABEKO.

Mindre tilsatsstoff

Uansett må restbetongen håndteres. Re-Con Zero EVO er et to-komponent pulverprodukt fra Mapei som omdanner betong til granulert materiale. Betongen kan gjenvinnes fortløpende, på slutten av dagen eller når arbeidet på byggeplassen er avsluttet.

Returbetong hos Mapei Ølen i Bergen. Foto: Mapei

– Re-Con Zero EVO er en videreutvikling av Re-Con Zero. Den største forbedringen med det nye produktet er at du kun trenger to kg pulver per kubikkmeter betong, mot seks kg tidligere, forteller Norman.

– Det vil ofte bygge seg opp betongrester i trommelen og de genereres forholdsvis mye slam når man vasker tromlene på betongbilene. Alt du trenger å gjøre er å presse restbetongen mot trommelåpningen og tilsette pulveret. I tillegg til at betongen resirkuleres, blir renholdet mye enklere. Prosessen er enkel, og sjåføren kan selv utføre den, sier han.

Resirkuler det meste

Mapei har utført tredjeparts tester som viser at gjenvinningsprosessen ikke endrer materialets egenskaper. Normalt kan man bruke 5 % resirkulert granulat i ny betong uten ekstra dokumentasjon. Det jobbes med å kunne øke den andelen.

– Betongprodusentene tar i mot returbetong. De har vaskeanlegg med flere kamre, fra det siste kommer det ut rent vann, sier Hjelle.

– Sand og slam blir liggende på bunnen i det første kammeret, og dette produktet har to strømmer. Den ene er til landbruk som jordforbedringsmiddel der pH-nivået er for lavt. Den andre er en liten mengde som til nå har gått til avfallsmottak, sier han.

All betong som kommer tilbake før den er herdet kan omdannes til granulat.

- Sven H. Norman

Selv om gjenbruksgraden er høy er det et stort marked for Re-Con Zero EVO og andre tilsatsprodukter. Det produseres vel 17 millioner tonn betong i året, rundt 70 % av dette er fabrikkbetong.

– I Norge er det i dag rundt 1000 betongbiler i bruk På årsbasis gjør disse betongbilene rundt 600 000 bilturer, forteller Hjelle.

– I Norge blir Rundt 3 % av fabrikkbetongen returnert til fabrikk, men det meste blir gjenbrukt i form av ny betong til ulike produkter. Det kan være midlertidige trafikkskillere, ulike vektlodd og elementer som kan benyttes for flomvern. Det antas at rundt 0,5 % av fabrikkbetongen i dag blir klassifiseres som avfall. Her jobber FABEKO sammen med bransjen for å oppfylle en null-visjon i løpet av noen få år, sier Hjelle.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen