Oslo fengsel avdeling A.
Oslo fengsel avdeling A. (Foto: Trond Isaksen / Statsbygg)

Tar tak i taket

Statsbygg skal rehabilitere taket på det fredete Oslo fengsel avd. A, også kalt Botsfengselet.

  • tak
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Etter anbudsrunde og evaluering, jobber Statsbygg for tiden med innstilling til totalentreprise. Det er planlagt å inngå kontrakt medio mars.

Avdeling A består av 13 bygg hvorav noen av dem henger sammen i fløyer. Takkonstruksjonene er i generelt dårlig stand med lekkasjer, sopp og råte flere steder. I tillegg planlegges det mulig etterisolering av loftsarealene for å få redusert varmetap gjennom taket og isdannelser. Arbeidet gjøres i tett dialog med antikvariske myndigheter.

Fakta:

Oppdragsgiver: Statsbygg
Brutto areal: ca 4500m2
Oppstart/ferdigstillelse: Forventet oppstart i april 2018 og forventet ferdigstillelse høsten sommeren 2020

Over alle takkonstruksjonene som er under arbeid, vil det blir montert et telt for å hindre vanninntrenging og for å skape bedre miljø for arbeiderne.

Prosjektet er planlagt gjennomført i to faser i samspill med totalentreprenøren. I løpet av 2018 skal tre bygg/fløyer utbedres. Denne fasen benyttes til læring og samhandling. Samtidig starter planlegging av fase to hvor målet er å få en fastprisavtale med oppstart våren 2019 for utbedring av resten av byggene.

  Foto: Trond Isaksen / Statsbygg

Kriminalomsorgen flyttet ut av Botsen i september 2017 og de innsatte ble flyttet over til de nye modulfengslene på Ullersmo og Eidsberg. Fremtidig bruk av Botsen er ikke avklart.

Vern

Hele det gamle Botsfengslet, avdeling A med området innenfor ringmur samt forplassen (ved Egonporten) og Egon Olsens allé er fredet i forbindelse med Justisdepartementets landsverneplan. Fredningen skal sikre landets eneste botsfengsel, som var et viktig ledd i utviklingen av justissektoren. Formålet er også å sikre det komplette fengselsanlegget med sitt monumentale uttrykk. Prosjektet skal ta hensyn til Botsens antikvariske verdi.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen