Oslo fengsel avdeling A.
Oslo fengsel avdeling A. (Foto: Trond Isaksen / Statsbygg)

Tar tak i taket

Statsbygg skal rehabilitere taket på det fredete Oslo fengsel avd. A, også kalt Botsfengselet.

  • tak
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Etter anbudsrunde og evaluering, jobber Statsbygg for tiden med innstilling til totalentreprise. Det er planlagt å inngå kontrakt medio mars.

Avdeling A består av 13 bygg hvorav noen av dem henger sammen i fløyer. Takkonstruksjonene er i generelt dårlig stand med lekkasjer, sopp og råte flere steder. I tillegg planlegges det mulig etterisolering av loftsarealene for å få redusert varmetap gjennom taket og isdannelser. Arbeidet gjøres i tett dialog med antikvariske myndigheter.

Fakta:

Oppdragsgiver: Statsbygg
Brutto areal: ca 4500m2
Oppstart/ferdigstillelse: Forventet oppstart i april 2018 og forventet ferdigstillelse høsten sommeren 2020

Over alle takkonstruksjonene som er under arbeid, vil det blir montert et telt for å hindre vanninntrenging og for å skape bedre miljø for arbeiderne.

Prosjektet er planlagt gjennomført i to faser i samspill med totalentreprenøren. I løpet av 2018 skal tre bygg/fløyer utbedres. Denne fasen benyttes til læring og samhandling. Samtidig starter planlegging av fase to hvor målet er å få en fastprisavtale med oppstart våren 2019 for utbedring av resten av byggene.

  Foto: Trond Isaksen / Statsbygg

Kriminalomsorgen flyttet ut av Botsen i september 2017 og de innsatte ble flyttet over til de nye modulfengslene på Ullersmo og Eidsberg. Fremtidig bruk av Botsen er ikke avklart.

Vern

Hele det gamle Botsfengslet, avdeling A med området innenfor ringmur samt forplassen (ved Egonporten) og Egon Olsens allé er fredet i forbindelse med Justisdepartementets landsverneplan. Fredningen skal sikre landets eneste botsfengsel, som var et viktig ledd i utviklingen av justissektoren. Formålet er også å sikre det komplette fengselsanlegget med sitt monumentale uttrykk. Prosjektet skal ta hensyn til Botsens antikvariske verdi.

EIENDOMSFORVALTNING/20. november 2018

Skal forvalte verdens høyeste trehus

Usbl har sikret seg forvaltningskontrakten på verdens høyeste trehus. Mjøstårnet i Brumunddal, hvor Arthur Buchardt er byggherre, vil rage hele 84,5 meter over bakken. Når bygget står ferdig skal Usbl sørge for både etablering og forvaltning videre. Les hele saken

Til toppen