Tåsenhjemmet - verdens første sykehjem i pluss?

Tåsenhjemmet - verdens første sykehjem i pluss?

Omsorgsbygg skal rive og bygge nytt sykehjem på Tåsen. Det nye bygget skal føres opp i tre, har ambisjon om å bli plusshus, skal være et FutureBuilt-prosjekt, og breeames til ambisiøse «excellent». Og i tillegg skal utslippene fra byggeplass reduseres ved hjelp av elektriske anleggsmaskiner.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Tørre fakta tilsier at det skal bygges 14.500 kvadratmeter fordelt på maks fire etasjer. Bygget skal huse 135 beboere og i tillegg et dagsenter. Tåsenhjemmet ligger i et nærmiljø med mye trebebyggelse, og det nye helsehuset skal bygges slik at det glir mest mulig inn i miljøet rundt.

Nærmer seg utslippsfritt

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Byrådet har et ambisiøst vedtak om at alle kommunale bygg skal bygges som plusshus. Omsorgsbygg realiserer syv plusshus-barnehager i 2017, og følger opp med å teste plusshus på et sykehjem. Miljødirektoratet har gjennom tilskuddsordningen «Klimasats» gitt støtte til å utvikle Tåsen som et trebyggeri, som også er innovativt. Omsorgsbyggs byggeplasser er allerede fossilfrie, men biodrivstoff slipper fortsatt ut NOx, en gass som bidrar til dårlig luftkvalitet i nærmiljøet.

- Derfor skal Tåsenhjemmet teste elektriske anleggsmaskiner, slik at det blir betydelig utslippsreduksjon fra byggeplass. Vi skal også benytte solceller i anleggsperioden, sier Bjørn Kjærnes og Flemming Idsøe, som skal lede prosjektet for Omsorgsbygg.

Fem prekvalifiserte

- Tåsenhjemmet har døgnkontinuerlig drift, og ambisjonen om å produsere mer energi enn det forbruker er det verdensklasse over! Samtidig blir klimafotavtrykket fra materialer også lavt ved at de bygger i tre. Dette blir et spennende prosjekt for oss å følge, sier Birgit Rusten, programleder i FutureBuilt.

Det er gjennomført prekvalifisering for Tåsenhjemmet, og de fem prekvalifiserte har en frist til august med å lage sine tilbud. De fem er Skanska, Bunde Bygg, Betonmast, Hent og Veidekke.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen