Tåsenhjemmet - verdens første sykehjem i pluss?

Tåsenhjemmet - verdens første sykehjem i pluss?

Omsorgsbygg skal rive og bygge nytt sykehjem på Tåsen. Det nye bygget skal føres opp i tre, har ambisjon om å bli plusshus, skal være et FutureBuilt-prosjekt, og breeames til ambisiøse «excellent». Og i tillegg skal utslippene fra byggeplass reduseres ved hjelp av elektriske anleggsmaskiner.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Tørre fakta tilsier at det skal bygges 14.500 kvadratmeter fordelt på maks fire etasjer. Bygget skal huse 135 beboere og i tillegg et dagsenter. Tåsenhjemmet ligger i et nærmiljø med mye trebebyggelse, og det nye helsehuset skal bygges slik at det glir mest mulig inn i miljøet rundt.

Nærmer seg utslippsfritt

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Byrådet har et ambisiøst vedtak om at alle kommunale bygg skal bygges som plusshus. Omsorgsbygg realiserer syv plusshus-barnehager i 2017, og følger opp med å teste plusshus på et sykehjem. Miljødirektoratet har gjennom tilskuddsordningen «Klimasats» gitt støtte til å utvikle Tåsen som et trebyggeri, som også er innovativt. Omsorgsbyggs byggeplasser er allerede fossilfrie, men biodrivstoff slipper fortsatt ut NOx, en gass som bidrar til dårlig luftkvalitet i nærmiljøet.

- Derfor skal Tåsenhjemmet teste elektriske anleggsmaskiner, slik at det blir betydelig utslippsreduksjon fra byggeplass. Vi skal også benytte solceller i anleggsperioden, sier Bjørn Kjærnes og Flemming Idsøe, som skal lede prosjektet for Omsorgsbygg.

Fem prekvalifiserte

- Tåsenhjemmet har døgnkontinuerlig drift, og ambisjonen om å produsere mer energi enn det forbruker er det verdensklasse over! Samtidig blir klimafotavtrykket fra materialer også lavt ved at de bygger i tre. Dette blir et spennende prosjekt for oss å følge, sier Birgit Rusten, programleder i FutureBuilt.

Det er gjennomført prekvalifisering for Tåsenhjemmet, og de fem prekvalifiserte har en frist til august med å lage sine tilbud. De fem er Skanska, Bunde Bygg, Betonmast, Hent og Veidekke.

ARKITEKTUR/15. august 2018

Oppgradering av gjenreisingshus: Åpent seminar

Er du arkitekt, rådgiver, planlegger eller lærer med interesse for gjenreisingshus? Eller bor du i et gjenreisingshus som skal pusses opp? Dette seminaret handler om å ivareta arkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi når huset skal oppgraderes. Les hele saken

Til toppen