Tåsenhjemmet - verdens første sykehjem i pluss?

Tåsenhjemmet - verdens første sykehjem i pluss?

Omsorgsbygg skal rive og bygge nytt sykehjem på Tåsen. Det nye bygget skal føres opp i tre, har ambisjon om å bli plusshus, skal være et FutureBuilt-prosjekt, og breeames til ambisiøse «excellent». Og i tillegg skal utslippene fra byggeplass reduseres ved hjelp av elektriske anleggsmaskiner.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Tørre fakta tilsier at det skal bygges 14.500 kvadratmeter fordelt på maks fire etasjer. Bygget skal huse 135 beboere og i tillegg et dagsenter. Tåsenhjemmet ligger i et nærmiljø med mye trebebyggelse, og det nye helsehuset skal bygges slik at det glir mest mulig inn i miljøet rundt.

Nærmer seg utslippsfritt

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Byrådet har et ambisiøst vedtak om at alle kommunale bygg skal bygges som plusshus. Omsorgsbygg realiserer syv plusshus-barnehager i 2017, og følger opp med å teste plusshus på et sykehjem. Miljødirektoratet har gjennom tilskuddsordningen «Klimasats» gitt støtte til å utvikle Tåsen som et trebyggeri, som også er innovativt. Omsorgsbyggs byggeplasser er allerede fossilfrie, men biodrivstoff slipper fortsatt ut NOx, en gass som bidrar til dårlig luftkvalitet i nærmiljøet.

- Derfor skal Tåsenhjemmet teste elektriske anleggsmaskiner, slik at det blir betydelig utslippsreduksjon fra byggeplass. Vi skal også benytte solceller i anleggsperioden, sier Bjørn Kjærnes og Flemming Idsøe, som skal lede prosjektet for Omsorgsbygg.

Fem prekvalifiserte

- Tåsenhjemmet har døgnkontinuerlig drift, og ambisjonen om å produsere mer energi enn det forbruker er det verdensklasse over! Samtidig blir klimafotavtrykket fra materialer også lavt ved at de bygger i tre. Dette blir et spennende prosjekt for oss å følge, sier Birgit Rusten, programleder i FutureBuilt.

Det er gjennomført prekvalifisering for Tåsenhjemmet, og de fem prekvalifiserte har en frist til august med å lage sine tilbud. De fem er Skanska, Bunde Bygg, Betonmast, Hent og Veidekke.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen