Flere av de andre konkurrentene i arkitektkonkurransen har signert et opprop der de støtter argumentasjonen til G8+ og krever at konkurransen blir gjenstand for en ekstern granskning.
Flere av de andre konkurrentene i arkitektkonkurransen har signert et opprop der de støtter argumentasjonen til G8+ og krever at konkurransen blir gjenstand for en ekstern granskning. (Bilde: TEAM URBIS)

Team G8+ vurderer erstatningssøksmål

Team G8+ vurderer et erstatningssøksmål mot Statsbygg etter tildelingen i konkurransen om prosjekteringen av det nye Regjeringskvartalet og får støtte fra de andre konkurrentene. Team G8+ vil ikke begjære midlertidig forføyning. Risikoen er rett og slett for høy.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Etter å ha gått nøye gjennom klagesvaret fra Statsbygg, står Team G8+ fortsatt fast ved at dette har vært en konkurranse i strid med de grunnleggende kravene til likebehandling og forutberegnelighet. De mener innsynet etter konkurransen har avdekket at informasjon har vært holdt tilbake og at flere jurymedlemmer har vært inhabile.

Flere etterlyser ekstern granskning

Flere av de andre konkurrentene i arkitektkonkurransen har signert et opprop der de støtter argumentasjonen til G8+ og krever at konkurransen blir gjenstand for en ekstern granskning. VG ba i forrige uke om det samme, da de på lederplass skrev at myndighetene ikke kan leve med at det hefter tvil om habilitet eller tillit i Norges største og dyreste byggeprosjekt. G8+ er takknemlige for støtten og mener det er viktig at denne saken belyses grundig.

–Støtten fra konkurrentene viser at bransjen reagerer på måten dette har foregått på. Som konkurrentene også påpeker, er alle tjent med en uavhengig granskning av denne prosessen, slik at man kan lære av denne saken til fremtidige konkurranser, sier Lars Haukeland, talsmann for G8+.

For risikabelt

For å stoppe en kontraktsinngåelse må G8+ gå rettens vei og kreve midlertidig forføyning. Konsekvensen av det vil være at hele prosjektet settes på vent. G8+ risikerer i neste omgang å stilles økonomisk ansvarlig for de store samfunnsmessige kostnadene dette ville medføre.

–En slik sak kan i verste fall versere i rettsapparatet i flere år, og G8+ risikerer å bli erstatningsansvarlige for forsinkelsen av hele Regjeringskvartalet. Det kan ingen bære, sier Haukeland.

Vurderer alternativer som ikke forsinker

- Vår klient har  - alene eller sammen med de øvrige deltakerne i konkurransen -  nå to andre mulige veier å gå for å få denne saken belyst og vurdert uten å bremse fremdriften i byggeprosjektet. Saken kan forelegges Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) eller det kan anlegges et erstatningssøksmål. Det ene utelukker ikke det andre. Sammen med våre klienter utreder vi nå dette videre, sier advokat Inger Roll-Matthiesen fra advokatfirmaet Schjødth. 

Et samfunnsproblem

Haukeland påpeker at norske arkitektkontorer satser millioner i egeninnsats i plan- og designkonkurranser. Det er derfor avgjørende at de må være helt trygge på at prosessene er ryddige, også for å sikre at alle kompetente arkitekter og seriøse leverandører vil ønske å stille opp.

- Det motsatte ville være et samfunnsproblem, siden dette gjelder våre viktigste byrom og offentlige bygg, avslutter Haukeland.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen