Til Brussel for nettverk og læring

Til Brussel for nettverk og læring

Ledergruppen i Omsorgsbygg dro til EU-hovedstaden for å få kjennskap til de norske aktørene i Brussel, dele erfaringer og ikke minst knytte personlige kontakter med nøkkelpersoner både i og utenfor EU-systemet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Internasjonalt arbeid er blitt en naturlig del av arbeidsdagen for mange kommuner. 7 av 10 saker som blir behandlet i et gjennomsnittlig norsk kommunestyre, har på et eller annet nivå en forbindelse til EU. Behovet for å få mer kjennskap til det indre liv i Brussel er imidlertid stort, og ting forandrer seg også i høyt tempo. Derfor dro ledergruppen i Omsorgsbygg til EU-hovedstaden, Brussel.

Omsorgsbygg har de siste fire årene jobbet målrettet med å tilegne seg miljøkompetanse knyttet til bygg og bygge et nettverk som gir tilgang til relevante forskningsmiljøer gjennom ulike EU-prosjekter. Dette har gitt verdifull erfaring, og foretaket er en av svært få norske offentlige byggherrer som deltar i ulike EU-prosjekter.

Bygge nettverk

Turen til Brussel ble arrangert i nært samarbeid med Forskningsrådet. Spesielt interessant var mer informasjon om verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. En av de som møtte ledergruppen var Vincent Berrutto fra EU-kommisjonen. Han er en av topplederne i EU-kommisjonen, og leder sektoren for prosjekter energieffektivisering i bygg. Han fortalte om bygg-relaterte prosjekter som ble lyst ut de nærmeste månedene, og var også interessert i å høre Omsorgsbyggs erfaringer med blant annet PAPIRUS-prosjektet, som har pågått i to år. Vincent Berrutto var veldig fornøyd med møtet med Omsorgsbygg, som er med på å vise direkte innvirkningen slike prosjekter kan ha.

Forskningsrådet støttespiller

Forskningsrådet er altså en viktig støttespiller i forhold til foretakets internasjonale fokus, og bidro til å sette opp et rikholdig program med mange interessante foredragsholdere. Richard Tuffs, direktør i ERRIN fortalte om nettverket. Omsorgsbygg har inngått en treårig avtale med Bellona, og Marika Andersen fra Bellonas brusselkontor skisserte både innhold og konsekvenser av Paris-avtalen, samt beskrev hvordan de jobbet i EU-hovedstaden for å få innpass i og innvirkning på de prosessene som er viktig i et miljøperspektiv.

Forskningsrådet på sin side synes det er viktig å bidra inn for å støtte offentlige aktører som ønsker å posisjonere seg mot H2020-prosjekter. Ett av kriteriene for å nå opp i Horisont 2020 er samarbeid mellom offentlig og akademia, noe prosjektet til Omsorgsbygg er et godt eksempel på, sier Carina Hundhammer i Forskningsrådets internasjonale enhet.

- Visste du forresten at det er mulig å få støtte av oss i Forskningsrådet i prosessen med å utarbeide et prosjektforslag til EU, spør Hundhammer. Hun forteller at denne støtten blant annet kan brukes til å delta på relevante Horisont 2020-arrangementer for å skaffe nettverk og samarbeidspartnere (ordningen kalles PES-ordningen).

Viktig oppfølging

Turen til ledergruppen i Omsorgsbygg er unnagjort og nå er det tid for oppfølging hjemme i Oslo. I første omgang skal administrerende direktør i Omsorgsbygg Per Morten Johannsen treffe alle NCP-ene 21. april for å fortelle om hvor viktig det er med forskning og innovasjon for virksomhetsutvikling i offentlig sektor.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen