Til Brussel for nettverk og læring

Til Brussel for nettverk og læring

Ledergruppen i Omsorgsbygg dro til EU-hovedstaden for å få kjennskap til de norske aktørene i Brussel, dele erfaringer og ikke minst knytte personlige kontakter med nøkkelpersoner både i og utenfor EU-systemet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Internasjonalt arbeid er blitt en naturlig del av arbeidsdagen for mange kommuner. 7 av 10 saker som blir behandlet i et gjennomsnittlig norsk kommunestyre, har på et eller annet nivå en forbindelse til EU. Behovet for å få mer kjennskap til det indre liv i Brussel er imidlertid stort, og ting forandrer seg også i høyt tempo. Derfor dro ledergruppen i Omsorgsbygg til EU-hovedstaden, Brussel.

Omsorgsbygg har de siste fire årene jobbet målrettet med å tilegne seg miljøkompetanse knyttet til bygg og bygge et nettverk som gir tilgang til relevante forskningsmiljøer gjennom ulike EU-prosjekter. Dette har gitt verdifull erfaring, og foretaket er en av svært få norske offentlige byggherrer som deltar i ulike EU-prosjekter.

Bygge nettverk

Turen til Brussel ble arrangert i nært samarbeid med Forskningsrådet. Spesielt interessant var mer informasjon om verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. En av de som møtte ledergruppen var Vincent Berrutto fra EU-kommisjonen. Han er en av topplederne i EU-kommisjonen, og leder sektoren for prosjekter energieffektivisering i bygg. Han fortalte om bygg-relaterte prosjekter som ble lyst ut de nærmeste månedene, og var også interessert i å høre Omsorgsbyggs erfaringer med blant annet PAPIRUS-prosjektet, som har pågått i to år. Vincent Berrutto var veldig fornøyd med møtet med Omsorgsbygg, som er med på å vise direkte innvirkningen slike prosjekter kan ha.

Forskningsrådet støttespiller

Forskningsrådet er altså en viktig støttespiller i forhold til foretakets internasjonale fokus, og bidro til å sette opp et rikholdig program med mange interessante foredragsholdere. Richard Tuffs, direktør i ERRIN fortalte om nettverket. Omsorgsbygg har inngått en treårig avtale med Bellona, og Marika Andersen fra Bellonas brusselkontor skisserte både innhold og konsekvenser av Paris-avtalen, samt beskrev hvordan de jobbet i EU-hovedstaden for å få innpass i og innvirkning på de prosessene som er viktig i et miljøperspektiv.

Forskningsrådet på sin side synes det er viktig å bidra inn for å støtte offentlige aktører som ønsker å posisjonere seg mot H2020-prosjekter. Ett av kriteriene for å nå opp i Horisont 2020 er samarbeid mellom offentlig og akademia, noe prosjektet til Omsorgsbygg er et godt eksempel på, sier Carina Hundhammer i Forskningsrådets internasjonale enhet.

- Visste du forresten at det er mulig å få støtte av oss i Forskningsrådet i prosessen med å utarbeide et prosjektforslag til EU, spør Hundhammer. Hun forteller at denne støtten blant annet kan brukes til å delta på relevante Horisont 2020-arrangementer for å skaffe nettverk og samarbeidspartnere (ordningen kalles PES-ordningen).

Viktig oppfølging

Turen til ledergruppen i Omsorgsbygg er unnagjort og nå er det tid for oppfølging hjemme i Oslo. I første omgang skal administrerende direktør i Omsorgsbygg Per Morten Johannsen treffe alle NCP-ene 21. april for å fortelle om hvor viktig det er med forskning og innovasjon for virksomhetsutvikling i offentlig sektor.

JURIDISK/ 9. november 2018

Hvilket ansvar har hovedentreprenøren?

En aktuell problemstilling i bygge- og anleggsbransjen er om en hovedentreprenør kan holdes ansvarlig for en underentreprenørs merverdiavgiftsforpliktelser. Fremtidens byggenæring har snakket med senioradvokat Kari-Ann Mosti fra advokatfirmaet Grette. Hun er ekspert på merverdiavgift, og har mer enn 20 års erfaring på området. Les hele saken

Til toppen