Tilbyr sentralisert driftskontroll av bygg

Tilbyr sentralisert driftskontroll av bygg

Ved å tilby en komplett tjeneste for fjernovervåking av bygg, nærings- og offentlige bygg i særdeleshet, tror den tekniske entreprenøren og servicepartneren GK, landets byggeiere vil spare både tid og penger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Det vi tilbyr eiere av næringsbygg og offentlige bygg, er sentralisert fjernovervåking og tilhørende teknisk support om noe går galt, forteller Steinar Holm, konserndirektør for eksisterende bygg i GK Gruppen, og ansvarlig for driftssentralløsningen vi her snakker om. GK benytter data fra alle typer sentrale driftskontrollanlegg (SD-anlegg), for å gjøre sine analyser og beregninger.

Driftsingeniører samler inn og analyserer driftsdata via internett og sender ut kvalifisert personell ved behov.

– Tanken er å tilby byggeiere en fullserviceløsning av drift, hvor vi tar ansvar for alt som skal til for å holde teknikken i gang, fortsetter han, og peker på gevinsten som vil kunne ligge i å bruke profesjonelle og erfarne driftsingeniører for kontinuerlig å overvåker alle byggets tekniske installasjoner, og energibruk i særdeleshet.

Bedre drift og lavere kostnader

For det første behøver man ikke å tenke på slik overvåking selv, og sparer dermed mye tid som heller kan bli brukt på inntektsgivende arbeid.

Det er ikke vanskelig å overvåke driftstilstander. Utfordringen er at ingen setter av den lille tiden som kreves til å gjøre det

Holm vil gjerne tydeliggjøre ideen bak dette nye tilbudet.

– Næringsbygg har i all hovedsak SD-anlegg for overvåkning og kontroll, der hensikten er driftsstabilitet og -optimalisering. Vi opplever at de fleste bruker disse systemene i et begrenset omfang. Vi kan gjennom vår driftssentral logge på og sørge for at investeringen i SD-anlegget gir avkastning gjennom bedre drift og lavere kostnader.

Hindre større problemer

Dette er ikke den eneste grunnen til at Holm har så stor tro på denne tjenesten. Han mener nemlig at det er åpenbart at problemer som kommer når teknisk utstyr svikter blir verre om man ikke er forberedt. I mange moderne bygg finner man driftskritisk teknikk, hvor for eksempel stopp på en kjølemaskin kan få store økonomiske konsekvenser.

Med et svært erfarent og dedikert team til å overvåke byggets funksjoner kan man til enhver tid være på forskudd av problemene, og sørge for at ting ikke får utvikle seg når alarmen går.

Driftsstopp – store konsekvenser

[img id="1"]

Alle som driver en bedrift vet hvor kostbart det kan være om f.eks. produksjonen forsinkes. Med en god driftsoppfølging kan man ofte få bremset en uheldig utvikling og holde det hele innenfor det håndterlige. Dette er et moment som Holm mener ikke alltid kommer godt nok frem når det diskuteres hvilke økonomiske gevinster man kan påregne ved å inngå avtale om fjernovervåking.

Teknologisk utvikling øker behovene

Som en videreføring av dette peker Holm på den voldsomme utviklingen vi nå ser innen byggautomasjon og det såkalte Tingenes Internet – IoT-teknologien. Jo mer som kobles mot nettet, jo mer effektivt kan også fjernovervåking gjøres.

Samtidig stilles det også strengere krav til sikkerhet. Nettopp derfor vil samarbeid med en anerkjent og svært sikkerhetsorientert aktør være smart, og det vil også være fremtidsrettet, med den teknologiske utviklingen vi nå alle ser.

I denne anledning forteller Holm at GK også har sin egen skyløsning som en del av infrastrukturen.

Alt innen service og vedlikehold

Steinar Holm forteller at det jobbes mye med kunstig intelligens, såkalt AI. Han regner med at SD-anleggene etter hvert vil få stadig mer av dette, og dermed kunne overta, og i en del tilfeller til og med forbedre den jobben som skal gjøres. Mennesker vil ikke bli borte, men mulighetene i en tid der stadig mer kobles til nettet vil stadig bli flere, uten at sikkerheten tas lett på.

GK kombinerer driftssentralen med landets største serviceorganisasjon og tilbyr alt av nødvendig service og vedlikehold samtidig.

– Vi vet at mange er interessert i å legge alt av service ut til en ekstern profesjonell aktør. GK kan påta seg det fulle ansvaret for at teknikken vedlikeholdes og oppfyller alle myndighetskrav. Vi får et mer detaljert bilde av hva som er feil og kan vurdere om det er en elektriker eller en kuldetekniker som skal sendes ut. Dermed unngår man kritiske driftsstans og overraskende kostnader. Det er effektivt for kunden og effektivt for oss, smiler en svært engasjert Holm.

Bra pilotfase, nå er alt på plass

GK har hatt en pilotfase med flere testkunder. Utfordringene ble færre en fryktet.

– Det er ikke vanskelig å overvåke driftstilstander. Utfordringen er at ingen setter av den lille tiden som kreves til å gjøre det. Når vi har satt dette i system, og har en avdeling med ingeniører som har dette som eneste oppgave, er det lett å bli god. Vi kan også sammenligne driftstilstander mellom ulike kunders bygg og avdekke mistenkelige forhold før det oppstår feil. Det er også mye energi å spare på riktig drift, avslutter Holm.

Til toppen