Tilbyr seriøse aktører et konkurransefortrinn

Tilbyr seriøse aktører et konkurransefortrinn

Revisjon av arbeidsforhold og systemer skal engasjere seriøse leverandører. BackeGruppen lar både seg selv og sine leverandører gjennomgå revisjon.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Leverandør- og innkjøpssystemet StartBANK er på vei til å bli bransjestandard for å registrere informasjon om leverandører til norsk bygg- og anleggsbransje. Nå ønsker BackeGruppen å ta kvalitetssikringen ett steg videre. Gjennom profesjonelle revisjoner skal BackeGruppen få mer kunnskap om seg selv og sine samarbeidspartnere.

– Mye av informasjonen i StartBANK bygger på egenerklæringer som leverandørene selv fyller ut. Med en revisjon kan vi både øke tryggheten for at systembruk og arbeid samsvarer med informasjonen i StartBANK og vi kan legge til rette for forbedring, både hos leverandør og oss selv, forklarer Mårten Skällenäs, innkjøpsdirektør i BackeGruppen.

[factbox id="1"]

Selve revisjonen blir gjennomført av autoriserte revisorer fra Achilles og StartBANK. De gjennomgår HMS/KS-systemene hos leverandørbedriften og stiller spørsmål til prosesser og praktisk bruk for å verifisere informasjonen som er registrert. De går også over ansettelsesforhold i bedriftene og kontrollerer at lønn og andre forhold er i henhold til norsk lovgivning.

– I ytterste konsekvens kan et mislighold lenger nede i kjeden falle på entreprenører eller byggherre. Jo mer du følger med, jo mer sikker er du på at dine samarbeidspartnere er redelige, sier Carsten Krøger, daglig leder i StartBANK.

Deler informasjonen

Leverandører som har gjennomført revisjon, får dette tilknyttet sin registrering i StartBANK-systemet. Revisjonsrapporten blir delt i systemet slik at informasjonen blir til nytte også for andre innkjøpere.

– Vi ønsker oss en seriøs bransje hvor leverandører konkurrerer på like vilkår. Slike revisjoner, som deles av innkjøpere er et godt bidrag til dette, sier Skällenäs.

Som et ledd i arbeidet vil også BackeGruppen selv la seg revidere av StartBANK.

– Det vil gi oss verdifulle innspill på vårt system og praksis. Erfaringen fra revisjonen og rapporten vil vi bruke i vårt eget forbedringsarbeid. Vi håper at alle som gjennomfører revisjon vil gjøre det samme, sier Skällenäs.

– Utelukkende positivt

Da BackeGruppen introduserte ideen for et utvalg leverandører i fjor, var det noen som var skeptiske til å betale for en frivillig revidering. HR-sjef Knut Kjelsås i Assemblin Norge, tidligere Imtech, ønsket imidlertid revisjonene kjært velkomment.

– En revisjon som dette er utelukkende positivt. Det er en dokumentasjon på at vi har systemer og arbeidsform som samsvarer med de sertifiseringene vi påstår at vi har. Det bygger troverdighet og understreker at vi er en seriøs aktør, sier HR-sjefen.

Kjelsås tror også andre underentreprenører vil være interessert i å gjennomgå en slik revisjon. Han mener en godkjent revisjon kommer godt med i kundemøter, og gir et fortrinn til de seriøse aktørene i bransjen.

– Vi er jo ikke glad i leverandører som ikke er sertifisert, men som likevel slipper gjennom nettet. Med en revidering blir sertifiseringene verdsatt, sier Kjelsås.

Innkjøpssjef Skällenäs er enig.

– Det setter et kvalitetsstempel på aktørene. Vi vil absolutt anbefale andre å bli med på samme program, sier Skällenäs.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen