To team kjemper om å bygge fremtidens bygg på Furuset
(Illustrasjon: OBOS)

To team kjemper om å bygge fremtidens bygg på Furuset

En tomt i Bygata på Furuset skal utvikles med innovative løsninger. Prosjektet skal vise vei for fremtidens byutvikling. Se vinnerforslagene.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Oslo har lagt denne eiendommen, samt en eiendom i Fossumdumpa på Stovner, inn i den internasjonale konkurransen Reinventing Cities. Det er nå to team som kjemper om å få kjøpe og realisere fremtidens bygg på tomta på Furuset. Mandag 1. april presenterte de to teamene sine forslag for juryen. De to forslagene er nå utstilt på biblioteket på Furuset.

39 tomter som teamene har konkurrert om å få utvikle

I konkurransen Reinventing Cities har Oslo sammen med 14 andre storbyer lagt til sammen 39 tomter som teamene har konkurrert om å få utvikle. I november 2017 ble private aktører invitert til å foreslå innovative bærekraftige prosjekter for de to eiendommene i Oslo. Det kom inn totalt 12 forslag – seks for hver eiendom. Nå står det igjen fire finalistteam som har levert inn hver sitt prosjektforslag - to team for hver eiendom. Forslagene for Furuset-tomten skal nå vurderes av juryen, som fasiliteres av Norske arkitekters landsforbund (NAL). Juryen består av representanter fra bydelene, Klimaetaten, Plan- og bygningsetaten, private aktører og Reinventing Cities sekretariatet.

– Denne konkurransen er en fin mulighet til å få til en god utvikling av tomtene. Oslo er Europas miljøhovedstad i 2019, og grønn innovasjon og klimavennlig byutvikling er avgjørende for å nå målet om å bli verdens første utslippsfrie by, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg.

– Det er veldig spennende at Oslo er med i denne konkurransen. Konkurransen oppfordrer til nytenkning, og vi ser mange eksempler på innovative løsninger som kan brukes til byutvikling verden rundt, forteller Sjefingeniør Gard Skoe Fredriksen i Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Vektlegger bærekraft og innovasjon

– Det er satt høye krav og kriterier til prosjektforslagene, og vi ser at teamene foreslår nye løsninger for sambruk, co-working og urban dyrking, fortsetter Gard Skoe Fredriksen. Teamene blir vurdert ut i fra ti kriterier, deriblant bruk av bærekraftige materialer, lavt karbon utslipp, og bidrag til nye grønne løsninger for eiendommen og lokalmiljøet. Blant forslagene som er utarbeidet av teamene er aktive første etasjer med fokus på sosiale møteplasser både for beboer og lokalmiljøet. Små og rimelige leiligheter med fleksible boløsninger, slik at romløsningene lett kan endres når bosituasjonen endrer seg. Forskjellige forslag til å løse urban dyrking blant annet med et flerfunksjonelt drivhus og system for å lage kompost til å dyrke egne grønnsaker.

Teamet The Urban Village Team består av arkitekter og utviklere fra disse aktørene: OBOS Nye Hjem AS, LPO architects, SLA, Bollinger+Grohmann, Veidekke Entreprenør AS. De ønsker med sitt prosjekt blant annet å fokusere på å skape gode sosiale møteplasser i tillegg til miljø.

Teamet CONTROL GREEN GROUP består av aktører fra disse selskapene: Control AS, Kaden+Lager GmbH, JOR Greentech AS, blant annet to arkitekter fra Tyskland. De har tidligere jobbet mye med sosial husbygging, ofte bygd i massiv-tre.

– Vi er inne i et grønt skifte, med krav om å finne innovative og grønne måter å bygge på, og denne konkurransens vurderingskriterier legger mye vekt på bærekraft og innovasjon. Det er veldig positivt at Oslo kommune har tatt utfordringene med å delta i konkurransen, og ikke minst at vi har en så tverrfaglig og kompetent jury som skal vurdere de fire prosjektforslagene, sier Kai Reaver fra NAL.

Vinnerne annonseres i mai

I tillegg til klimaløsninger, vektlegger konkurransen også sambruk og aktiviteter som gir verdi til nærmiljøet. Vinnerteamene annonseres i mai på Urban Future Global-konferansen, som er Europas største konferanse for bærekraftig byutvikling. Rundt 3000 engasjerte byutviklere fra hele verden kommer til Oslo 22.-24. mai. Det blir kåring av vinnerne den 22. mai i Kulturkirken Jakob. Vinnerteamene får muligheten til å kjøpe og utvikle eiendommene i tråd med deres prosjektforslag.

Fakta

Hva: Konkurransen Reinventing Cities arrangeres av C40 (Cities Climate Leadership Group). Storbyer verden over spiller en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål om klimagassutslipp. Oslo og 14 andre storbyer deltar, hvor 39 tomter skal utvikles innovativt og vise fremtidens klima- og miljøløsninger. Disse storbyene har invitert private aktører til deltakelse, hvor flere forslag er blitt gitt for eiendommene. På hver eiendom kåres en vinner, som får anledning til å kjøpe eiendommen og realisere vinnerforslaget. Oslo stiller med to tomter sentralt på Stovner og Furuset.

Hvorfor: Konkurransen skal bidra til å utvikle og realisere innovative og klimanøytrale løsninger i byutviklingen.

Hvordan: Konkurransedeltakerne skal bestå av tverrfaglige team med kompetanse på bl.a. byutvikling, bærekraft, miljø, arkitektur, eiendomsutvikling og økonomi.

Konkurransen er delt inn i to faser, en første interessefase hvor private aktører sendte inn uforpliktende prosjektforslag. Totalt kom det inn 12 forslag i konkurransen første fase. En utvelgelseskomité (bestående av representanter fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten, C40 og FutureBuilt) har vurdert alle innkomne forslag (innsendelsesfrist var 31. mai 2018). Tre finalister for hver eiendom gikk videre til den andre fasen, som startet i uke 39, 2018. De tre finalistene ble invitert videre til fase 2, som ble avsluttet i februar/mars 2019 med innsendelse av prosjekt med forpliktende tilbud og komplette planer.

En lokal og tverrfaglig jury, som fasiliteres av NAL, vil nå vurdere og innstille innkomne forslag. Totalt er det innkommet fire forslag - to for hver eiendom. De fire innkomne forslagene er utstilt i ca. to uker etter at de er presentert for juryen på hvert sitt lokale bibliotek: Furuset bibliotek fra 2. april, og på Stovner bibliotek fra 24. april.

Juryen innstiller vinneren på hver tomt, og deretter sendes innstillingen til politisk behandling. Vinnerne kåres 22. mai 2019, og annonseres på Urban Future Global -konferansen. Denne konferansen er Europas største begivenhet når det gjelder temaet bærekraftige byer. Her møter du de mest lidenskapelige og inspirerende byutviklere fra hele verden. I 2019 arrangeres den i Oslo. Det er fokus på at byer er nøkkelen til en bærekraftig fremtid, og at det er nødvendig med store endringer for å bekjempe klimautfordringer og sosiale ulikheter.

Oslo kommune har allerede en av verdens mest ambisiøse klimamål, blant annet ved å jobbe for å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030 – og innføringen av eget klimabudsjett. Klimavennlig byutvikling er avgjørende for å nå de ambisiøse målene. I 2019 er Oslo også Europas miljøhovedstad.

Til toppen