Topplassering i internasjonal arkitektkonkurranse
(Illustrasjon: Sweco)

Topplassering i internasjonal arkitektkonkurranse

Hele 29 arkitektteam – mange av dem internasjonale – ble med da Gjøvik kommune utlyste en åpen idékonkurranse for utvikling av Huntonstranda. Fredag ble det klart at Swecos team gikk av med en prestisjetung andreplass.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Huntonstranda er et tidligere industriområde som ligger ved Mjøsa. Gjøvik kommune og de andre grunneierne ønsker å transformere området til en levende bydel som knytter Mjøsa bedre til sentrum. Forslagene fra arkitektteamene ble offentliggjort for flere måneder siden, men det var først under fredagens kåring at det ble klart hvem som sto bak.

Folkets favoritt

– Dette er virkelig stor stas, sier Fidan Krasniqi. Han er arkitekt i Sweco og en av dem som har utarbeidet forslaget.

– I åpne arkitektkonkurranser som denne er nåløyet for å komme med i toppsjiktet ekstremt trangt, og det ligger mye prestisje i det. Så det å havne på andreplass er stort.

Forslaget, som har fått navnet «Svaneredet», er utarbeidet av et team bestående av arkitekter fra Sweco og HRTB. I tillegg har Sweco-rådgivere innen by- og trafikkplanlegging, biologi og hydrologi deltatt, mens kolleger ved Swecos Gjøvik-kontor har bidratt med lokalkunnskap. Andreplassen deles med forslaget «Hunton kanalby» som Holt O’Brien/De Gayardon Bureau står bak.

  Foto: Sweco

I sin vurdering beskriver juryen Svaneredet som «et godt gjennomarbeidet konkurranseutkast med klare og gode ideer om en robust bebyggelsesstruktur og god faseinndeling».

Tidligere i uken gjennomførte Oppland Arbeiderblad en spørreundersøkelse blant gjøvikingene, for å kåre folkets favoritt. Der gikk Svaneredet av med en solid seier.

– Det er veldig gøy at lokalbefolkningen likte vårt forslag så godt. Det er jo tross alt de som skal bruke området, sier Fidan.

Vann som aktivt element

I dag henger ikke Gjøvik sentrum sammen med Mjøsa, noe utviklingen av det 220 dekar store området vil endre på.

– Riksvei 4 og jernbanen ligger som barrierer mellom sentrum og det som er flotte arealer langs Mjøsa, forklarer Fidan.

  Illustrasjon: Sweco

I forslaget Svaneredet har han og de andre arkitektene fokusert på å styrke de kvalitetene området allerede har, som Mjøspromenaden og eksisterende turveier.

Vann er et nøkkelord i konseptet, og brukes som aktivt element.

– En av områdets store mangler i dag, er at man ikke har utnyttet elva med de kvalitetene den har. Vi har derfor forlenget turveien i parkdraget langs Mjøsa med en ny gangbru over elva. Det blir gode forbindelser på begge sider av elva, som knytter sentrum og dagens kulturvirksomheter langs elva til det nye byutviklingsområdet, sier Fidan.

Hunnselva var opprinnelig et elvedelta, men er i dag kanalisert. Som en del av den nye bydelens overvannsløsning foreslår teamet derfor å skape nye vannløp i området. Dette for å få med det historiske perspektivet, men også for å oppnå variasjon i byrommene og sammenheng med vannmiljøet rundt.

Kulturhus i sentrum

 «Svaneredet» inneholder både næringsbygg, boliger og grønne turområder. I tillegg var et sentralt element i konkurransen tegningen og plasseringen av Gjøviks nye kulturhus.

– Vi måtte finne en strategisk plassering, som også kan bidra til å løfte de eksisterende kulturinstitusjonene. Vi ønsket å få frem urbane karaktertrekk, samtidig som bygget må fungere godt sammen med den lave trehusbebyggelsen i området.

Det blir gode forbindelser på begge sider av elva, som knytter sentrum og dagens kulturvirksomheter langs elva til det nye byutviklingsområdet.

- Fidan Krasniqi

Fidan forklarer at kulturhuset skulle fremstå som åpent og inviterende, og et bygg hele Gjøvik kan være stolt av.

– Bygget tar i bruk innovativ tre- og miljøteknologi. Glassblåsing er en av Gjøviks håndverkstradisjoner, og glass i fargen «gjøvikblå» kan bli integrert kunst, og integreres med dagens mest fremtidsrettede og energieffektive fasadesystemer, sier Fidan.

Han beskriver forslaget som en «generasjonsbydel», som er tilpasset beboere i alle aldre.

Ny type samarbeid

Silje Flage Dragsund er gruppeleder for planmiljøet ved Swecos Oslo-kontor, som består av byplanleggere og arkitekter. Hun synes det er gøy at Swecos arkitektmiljø har blitt så etablert at det kan gå inn i internasjonale konkurranser som denne, og havne i toppsjiktet.

  Illustrasjon: Sweco

– I denne prosessen samarbeidet vi med HRTB Arkitekter, som vi kjenner veldig godt. I tillegg trakk vi inn eiendomsutvikler Dag G. Jørgensen. Han bor i Gjøvik, og har inngående kjennskap til området. Det var veldig nyttig å få en eiendomsutviklers perspektiv på forslaget, og slike samarbeid mener jeg bør bli den nye normen fremover. Det er ved å samle de ulike perspektivene at vi klarer å skape helhetlige og realistiske forslag, sier Silje.

Det var de danske arkitektene Urban Power som gikk av med førsteplassen, med forslaget «Byen ved Vandet». Likevel kan elementer fra Svaneredet tas med i den endelige utviklingen av Huntonstranda. Nylig uttalte Gjøviks ordfører Bjørn Iddberg til Oppland Arbeiderblad at det vil kunne bli aktuelt å hente ideer fra flere forslag. Også juryen skriver i sin vurdering at Svaneredet har gode ideer som bør tas med i det videre arbeidet med Huntonstranda.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen