Trapper opp tiltak mot energiløsing i eldre boliger

Trapper opp tiltak mot energiløsing i eldre boliger

Regjeringen vil tette flere gamle hus for å få ned utslipp og forhindre overbelastning av strømnettet. - De fleste boliger i Norge er av eldre dato og har et relativt stort varmebehov. Totalt står husholdningene står for en tredel av elforbruket og en betydelig del av effektbehovet, sier rådgiver Daniel Milford Flathagen i Enova.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

For å redusere energibruk til oppvarming er det blant annet behov for etterisolering, bedre tetting mot luftlekkasjer og utskifting av vinduer, sier rådgiver Milford Flathagen i Enova som forvalter tilskudd til private og næringsliv som ønsker å gjennomføre energitiltak.

Gjelder 2 av 3 boliger

Stortinget har fastsatt et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg innen 2030, både av hensyn til utslipp og belastning av strømnettet. En vesentlig del er det privatboligene som står for. 700 000 nordmenn bor i småhus bygget før 1990, og som ikke er i nærheten av å tilfredsstille dagens krav til isolering, ventilasjon og oppvarming.

Ifølge en studie utført av Prognosesenteret AS i samarbeid med Entelligens AS på oppdrag for Enova, kan norske boliger derfor redusere energibruken med hele 30 prosent ved hjelp av allerede tilgjengelig teknologi og kunnskap.

- Nær 2 av 3 energimerkede boliger har et betydelig energisparepotensial. Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan klare å kutte de 10 TWh som alle er enige om at må tas, og som regjeringen har en vedtatt målsetning om å redusere, sier administrerende direktør Jon Karlsen i GLAVA.

[factbox id="1"]

Kalde vinterdager utfordrer kapasiteten i strømnettet

For borettslag som samler mange av de aktuelle boligene fra dette tidsrommet har Enova en støtteordning som gjør at styret kan få tilskudd til å kartlegge energieffektiviteten i bygningsmassen og hva de kan tjene på en utbedring.

Det er blitt særlig aktuelt etter at både Forbrukerrådet og Det internasjonale energibyrået har advart mot langt høyere strømpriser i årene som kommer. Statnett spår også en dobling i sine prognoser.

Av de som er i gang med å tette energilekkasjene er et borettslag i Kragerø. De fire firemannsboligene og ti rekkehusene er fra 1967 og kan regne med å kutte energiforbruket med 37 prosent bare gjennom etterisolering og bytte av vinduer.

Det er noe regjeringen vil se mer av. I den nye avtalen med Enova er styrking av forsyningssikkerheten i strømnettet et viktig mål, fordi kapasiteten særlig utfordres de kaldeste vinterdagene.

- Hoveddelen av den stasjonære energibruken er knyttet til oppvarming av boliger, og det er også oppvarmingsbehovet som bidrar til stort effektbehov når det er kaldt, sier Daniel Milford Flathagen i Enova.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen