Tre i byarkitekturen er viktig for menneske og natur

Tre i byarkitekturen er viktig for menneske og natur

Innovasjon Norge sitt mobiliseringsprosjekt Tre og by hadde som mål å bidra til økt bruk av tre, sett i et klima- og næringsperspektiv. Nå er rapporten lansert. – Tre som byggematerialer i arkitekturen er viktig for både utvendig og innvendig miljø, forteller prosjektleder Birgitte Skjerve i NAL.

  • Arkitektur
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Målet med mobiliseringsprosjektet Tre og By har vært å øke kjennskapen til bruk av tre som byggemateriale i urbane strøk. Prosjektet blir ledet av NAL på oppdrag fra Innovasjon Norge sitt treprogram. Norsk Treteknisk Institutt har bidratt de to første årene. Satsingen har foregått over tre år, i perioden 2013 til 2016.

Å være forbildeprosjekt i Tre og by handler om å gå i bresjen med nye løsninger og jobbe innovativt. Noe som ikke bare har vært enkelt sier Skjerve, som forteller at det har vært en utfordring å få med så mange som ønsket å være med. Prosjektdeltakelsen har krevd ambisiøse byggherrer og viljesterke og tålmodige prosjekteringsteam. Men et svingende marked og utrygge, eller ambivalente byggherrer har gjort at flere av forbildeprosjektene har stoppet – eller blitt satt på vent.

[img id="1"]

– Men til tross for at forbildeprosjektene har vært på ulike stadier i byggeprosessen, har alle bidratt til utvikling av, og inspirasjon til den norske trebransjen. Mange viktige spørsmål og tema er blitt reist i løpet av prosjektet, sier Skjerve.

Tre er et av de store svarene på klimautfordringene

Strategien til Tre og by var å benytte seg av eksempelets makt. Ved å reise gode og oppsiktsvekkende forbildeprosjekter som selvgående markedsføringsobjekter, kunne
man få eksempler man kunne bruke til testing, dokumentasjon og informasjon.

– Urbant bruk av tre kan gi Norge store konkurransefortrinn. Gjennom Tre og By har vi fått presentert konkrete eksempler som viser at tre er et av de store svarene på klimautfordringene. Det vi ser etter at mobiliseringen nå er ferdig, er at de store byggherrene og entreprenørene har skaffet seg viktig erfaring. Sammen med arkitekter og rådgivere ser de nå på tre som en viktig, og reel fremtidig mulighet i urbant byggeri. Bygg står for den største bruken av tre, og det er i urbane strøk veksten er største. Dette åpner opp for store muligheter for norsk treindustri, som er spredt over hele landet, sier seniorrådgiver Krister Moen i Innovasjon Norge.

[factbox id="1"]

Tre og by handler om å få naturen inn i byen

Vendepunktet kom da Bergen og Omegn Boligbyggelag bestemte seg for å ta sats og bygge et høyhus i tre i Bergen. Tre og by med Norsk Treteknisk Institutt var inne, gav prosjektet fødselshjelp og redegjorde for mulighetene for å få gjennomført bygget med tre-konstruksjon. Dette prosjektet har bidratt til kompetanseøkning og innovasjon hos
mange involverte. Og viktigst av alt, høyhuset Treet har senket den opplevde risikoen for andre utbyggere. Dette bidro til at Tre og by kunne skrive forbildeavtale med hele ni prosjekter i løpet av 2014.

Skjerve mener at tre i by handler om både utvendig og innvendig miljø, der man må tenke helhetlig i planlegging i de urbane områdene.

Tre og by handler om å få naturen inn i byen. Byen er for mennesker, og mennesker er natur. Spiller vi på lag med naturen og benytter oss av de unike kvalitetene vi finner i
naturlige materialer, blir resultatet klimavennlige byer som gir økt trivsel for menneskene.

– Tre som materiale har spesielle egenskaper. Det gjør noe med oss som mennesker. Man kan måle en senket hjerterytme når vi går inn et rom av tre, sier hun, og forteller at god arkitektur bidrar til at alle sansene stimuleres. Alt henger sammen, både det fysiske og kognitive, sier hun.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen