Trefiberproduksjon fra egen granskog

Trefiberproduksjon fra egen granskog

Hunton Fiber AS etablerer ny fabrikk for produksjon av trefiberisolasjon på Gjøvik. Nå kan selskapet produsere trefiber fra norsk granskog. Målet er å bli den mest miljøvennlige produsenten av naturlig isolasjon i markedet.

  • Produkt
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det Gjøvik-baserte selskapet har produsert byggesystemer basert på tre og trefiber i 127 år. Med nyinvesteringen i et helt nytt og moderne produksjonsanlegg vil selskapet kunne tilby et grønnere alternativ til tradisjonelle isolasjonsprodukter, og levere en av de mest bærekraftige isolasjonene på det norske og skandinaviske markedet. Planlagt produksjonsstart er 2018.

– Vi ønsker å bruke egne produkter i størst mulig grad, og foretrekker å benytte kortreiste materialer. Fabrikken på om lag 3000 kvm blir nok bygget i tre eller med innslag av tre, forteller produksjonsdirektør Runar Jakobsen i Hunton.

40 000 tonn isolasjon

Fabrikken som skal bygges i Skjerven Næringspark i Hunndalen utenfor Gjøvik, har en planlagt kostnadsramme på om lag 150 millioner kroner. Den planlagte produksjonskapasiteten er beregnet til om lag 40 000 tonn isolasjon på det meste, fordelt på matter og løsull. Målet er en omsetning på 250-300 millioner kroner per år ved full kapasitet.

[img id="1"]

– Med det nye anlegget vil vi bruke granflis fra innlandet, totalt om lag 65 000 kubikk granflis under full produksjon per år, forteller Jakobsen.

– Vi har kjøpt om lag 150 dekar, og vil i første omgang benytte 50 av disse til den nye fabrikken. Resten vil tas i bruk etter hvert som vi knytter til oss andre og nye aktiviteter. Vi skal gjøre plass til ytterligere en linje for trefiberisolasjon ved siden av den nye fabrikkbygningen, sier han.

Tilbake til Norge

Jakobsen forteller at det nye anlegget skal ta i bruk den reneste teknologien som finnes, for å unngå direkteutslipp på Skjerven og videre inn i vassdragene mot Mjøsa, samt at energiforsyningen blir basert på norsk vannkraft. Maskiner og utstyr skal kjøpes inn fra europeiske leverandører som har god erfaring og mange solide referanseprosjekter å vise til innen tre, trefiber og trefiberisolasjon.

Vi ønsker å bruke egne produkter i størst mulig grad, og foretrekker å benytte kortreiste materialer

I dag produserer Hunton trefiberisolasjon i Polen. Da nyheten om en norsk automatisert fabrikk ble sluppet i sommer, fortalte administrerende direktør Arne L. Jebsen i Hunton Fiber AS at en av årsakene til at de velger å flytte tilbake til Norge har sammenheng med det ytre miljøet. En annen årsak er kostnadene med å få varene transportert opp til Skandinavia.

– Siden produktet lages av treflis, som er et kortreist overskuddsmateriale blant annet fra trelastproduksjon, vil isolasjonen vår ikke bare bidra til et sunt hjem og et godt inneklima, men også til et lavere CO2-fotavtrykk, uttalte Jebsen

Billig strøm, lav kronekurs og høy kompetanse

At Hunton flagger hjem til Gjøvik betyr mellom 40 og 60 nye arbeidsplasser, noe ordfører Bjørn Iddberg i Gjøvik er glad for. Han synes dette er en strålende nyhet og en god avslutning på en sak som Gjøviksamfunnet har arbeidet med veldig lenge for å få til.

På grunn av billig strøm, lav kronekurs og høy kompetanse i Norge er Hunton en av mange som flagger hjem. Kværner, Raufoss Technology og Kongsberggruppen har gjort det samme.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen