Trehus og nullutslippsbyer på agendaen

Trehus og nullutslippsbyer på agendaen

Trebygg er et viktig innslag i kampen mot klimautfordringene og står sentralt i arbeidet for et nullutslippssamfunn. Det gjenspeiles under årets store trebegivenhet i Trondheim.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Den 27. til 29. september er det nok en gang klart for den nordiske konferansen Wood Building Nordic i Trondheim.

– Dette er sjette gang konferansen arrangeres, og den andre gangen den er i Trondheim, forteller Turid Helle, Prosjektleder i Trebyen Trondheim.

Konferansen på Clarion Hotel Brattøra er et samarbeid mellom Trondheim kommune, NTNU, SINTEF, TreFokus, Innovasjon Norge, Forum Holzbau og Nordic Wooden Cities, og årets tema er «Wood-based Zero Cities». At Trondheim er vertskapsby for arrangementet hvor kunnskap møter praksis, er ingen tilfeldighet.

Jeg tror det er mye å hente på å bruke tre. Det vi mangler, er tall og statistikk som kan synliggjøre besparelsene av utslipp fra materialer sammenlignet med transport og energi, som er de store utslippspostene

– Byutviklingsprosjektet «Trebyen Trondheim» har rullet og gått i femten år, og vi har vært en del av et nordisk trebynettverk omtrent like lenge. Vi har arbeidet tett med kunnskapsmiljøene i byen. Satsingen har over tid gitt oss mye erfaring med bygg i tre og det gjør oss godt egnet til å være vertskap, sier Helle.

Identitet

Bakgrunnen for at man i sin tid begynte arbeidet med Trebyen, er de mange historiske trehusene i Trondheim.

– Trehusene er en viktig del av identiteten til byen. På grunn av bybranner og strenge brannkrav har det blitt bygd mindre trebygg i byen i nyere tid. Vi ser jo at det er med på å vanne ut byens karakteristiske identitet. Spørsmålet om hvorfor vi ikke fortsatt bygger i tre, og fører videre materialbruken i nye bygg, har vært en viktig motivasjonsfaktor. I løpet av 15 år med tresatsing har vi fått mye kunnskap om klimagassregnskap og hvordan materialbruk slår ut i et klimaperspektiv. Så nå handler det mye om å redusere klimagassutslipp og jobbe mot nullutslippsbyer.

Hun er ikke i tvil om at treets popularitet har mye å si for områdeutviklingen.

– Jeg tror det er mye å hente på å bruke tre. Det vi mangler, er tall og statistikk som kan synliggjøre besparelsene av utslipp fra materialer sammenlignet med transport og energi, som er de store utslippspostene. Det er et av de temaene vi jobber med å få frem.

Tjene penger

Helle er glad for at utbyggerne nå også tør å satse på større konsepter med trekonstruksjoner.

– De sier gjerne at kundene er opptatt av pris og beliggenhet; ikke miljø, men jeg tror at det er i ferd med å endre seg. Byene vokser og flere søker det gode liv i byen. Det handler om å leve og bo tettere, grønne omgivelser, kortreiste varer og urban dyrking. Veidekke bygger nå første boligblokk i massivtre i en ny grønn og bilfri bydel på Lilleby i Trondheim, og det er et godt tegn. Det betyr at private nå ser at det er mulig å bygge i tre og å tjene penger på det. Jeg tror at dette kommer mer og mer, og akkurat det er tema for en av debattene på konferansen.

Ifølge Helle handler årets konferanse hovedsakelig om nettopp materialbruk og betydningen av å bygge i tre i et klimaperspektiv. Arrangørene kan legge frem et svært fyldig program.

– Vi ser blant annet på hvilken betydning bygging i tre har i grønne – eller nullutslipps nabolag. Byene vokser, og vi setter fokus på klimavennlige byer. Vi snakker mye om smarte byer, ny teknologi og levesett som er gunstig for klimaet. Derfor allierer vi oss med de store forskningssentrene innenfor klimatilpasning og klimagassreduksjon, sier hun.

I løpet av 15 år med tresatsing har vi fått mye kunnskap om klimagassregnskap og hvordan materialbruk slår ut i et klimaperspektiv

Programmet tar for seg hele prosessen i byggeprosjektene, fra ide til beslutning, utføring og sluttbruk med nullutslippsbyen som ledestjerne.

Et annet tema er fortetting av byer, med eksempler på infill eller påbygg av tre i kombinasjon med eksisterende bygg i ulike materialer.

– Vi tar også tak i egenskapene til tre, og nye måter å jobbe med trearkitektur på, og har med oss de fremste ekspertene på dette fra utlandet.

Videre tar konferansen for seg politisk rammeverk, og hvordan man kan gi fordeler til de som vil gå foran. Også industrialisering av produksjonen er et tema, det samme er utfordringer med brann, lyd og akustikk. Det blir flere eksempler fra byer og tettsteder om har tatt grep, som London, Helsinki og Elverum, samt Kiruna som er på flyttefot.

– Og vi ser på fremtidens byggeplass – fossilfri og med raskere bygging. Til slutt har vi et sluttbrukerperspektiv med fokus på gjenbruk og materialbruk både i boliger og butikkonsepter. Så det er et ganske bredt program.

Studentdag

Også målgruppen er ganske bred:

– Vi retter oss mot de som vil gå foran og søker kunnskap og gode eksempler blant byggherrer, arkitekter, rådgivere, og entreprenører. Vi har med oss fem norske hovedpartnere; Veidekke, Moelven, Hunton, Stølen Treindustri og Woodify og en rekke europeiske aktører innen trebyggeri. Alle disse presenterer sine produkter og tjenester i utstillingsområdet på hotellet. Sist var det mange studenter med på konferansen, og mange kommenterte at det var veldig bra. Det er de som er fremtidens byggere og beslutningstakere. Den første dagen i år har vi en egen studentkonferanse, eller kursdag, med åtte timer elementær innføring i trebruk. Der har vi 110 plasser. Vi gir også studenter en god pris for å delta på selve konferansen, og prøver å knytte en del studenter til oss i arrangementet.

Arrangørene ønsker også at innbyggerne skal få med seg hva som skjer på Brattøra.

– Førsteårsstudentene på arkitektur har et byggeprosjekt hvert år, og de skal stille ut sitt prosjekt utenfor hotellet. Vi samler her mange ulike treprosjekter laget av studenter, grunnskoleelever, kunstnere og fotografer og håper at det kan fange folks oppmerksomhet.

Helle regner med at flesteparten av deltakerne på årets konferanse kommer fra Norge.

– I 2014 var 11 nasjoner representert. Det er jo en nordisk konferanse, og det kommer en del deltakere fra Sverige, Finland og Mellom-Europa. Men det er primært Norge vi ønsker å påvirke, og så henter vi inn foredragsholdere fra Norden og Europa. Det kommer også utstillere fra Europa gjennom vårt tyske nettverk.

Sist var det 400 deltakere, og håpet er at det kommer enda flere i år.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen