Trekonstruksjon bekjemper klimaendringer

Trekonstruksjon bekjemper klimaendringer

Byggebransjen bidrar med opptil 30 % av globale årlige utslipp av drivhusgasser, og spiller derfor en viktig rolle i å redusere klimaendringer. Bygging med tre er en del av løsningen, ettersom tre er det eneste konstruksjonsmaterialet som lagrer karbon.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Treprodukter, som Kerto LVL, har overraskende lave karbonutslipp i sin levetid og kan brukes i nesten alle bygninger til å lagre karbon.

En av de viktigste måtene å redusere klimaendringer, er å finne nye måter å fange opp karbon fra atmosfæren. Byggebransjen kan støtte disse positive utviklingene ved å bruke trekonstruksjonsmaterialer som fanger opp karbon i hele levetiden. For eksempel låser tømmerprodukter inn cirka 1 tonn med CO2 per 1 m3 med tre.

- Den tørre massen til tre er 50 % karbon, og dette karbonet tas fra atmosfæren, og bidrar derfor ikke til drivhuseffekten, sier Matti Kuittinen, arkitekt og forsker ved Aalto-universitetet.

- Under planlegging av nye bygninger eller renovasjon av eksisterende bygninger, må vi først se på utslipp som blir skapt i hele bygningens levetid, fortsetter Dr. Frank Werner fra Frank Werner Environment & Development.

Treprodukter kan brukes i alle bygninger

Trebaserte materialer kan brukes i de fleste deler av en bygning for å fange opp karbon fra atmosfæren. Dette gjør at designere og byggere kan nå ambisiøse mål om reduksjon av CO2. Det største potensialet for å lagre karbon kan oppnås i yttervegger, mellomgulv og takkonstruksjoner. For eksempel ble et passivhus designet for et kaldt klima med to kombinasjoner av alternative konstruksjonsmaterialer: treramme med trefiberisolasjon og en aircrete-ramme med EPS-isolasjon.

- Begge alternativene ga bygningens skall samme energieffektivitetsnivå. Imidlertid forårsaket produksjon av trealternativet rundt 40 % mindre CO2-utslipp. Mengden atmosfærisk karbon som kan lagres i trerammen var nesten fire ganger så mye som i alternativet, forklarer Kuittinen.

 Tre er klimavennlig i hele livssyklusen - og videre

Ettersom store mengder karbon kan lagres i tredeler på bygninger, er det viktig å sikre at karbonlagringen er så langsiktig som mulig. Lang levetid krever god design, fuktsikkerhet under konstruksjonen og bra vedlikehold. Når tredelene ikke lengre blir brukt i bygninger, kan de resirkuleres til andre produkter - slik at atmosfærisk karbon forblir bortlåst. Etter en runde med resirkulering, kan trematerialene brukes for bioenergiproduksjon.

- Hvis bygninger ble oppfunnet igjen i dag, ville fornybare materialer spille en viktig rolle. En revolusjon med mer klimavennlig og bærekraftig bygging er mulig med hjelp av velutviklede, grønne byggeprodukter. Resten er opp til designerne og byggerne, konkluderer Werner.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen