Trimble med håndholdt 3D-skanner for byggenæringen

Trimble med håndholdt 3D-skanner for byggenæringen

Trimble kunngjorde i dag at de vil distribuere DotProduct sin håndholdte 3D- skanner, DPI -8. Selskapet ønsker å gjøre 3D-skanning mer tilgjengelig for arkitekter, byggenæringen og anleggsmarkedet.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kunngjøringen ble gjort på den internasjonale konferansen, SPAR, som fokuserer på 3D måling og bildeteknologier for industrianlegg, byggenæringen, arkitekter, og sivil infrastruktur.

Vil forenkle 3D-prosesser

DPI-8 senker kostnadene og teknologiske barrierer for bruk av 3D-skanning i anleggsmarkedet og forenkler prosessen med å samle "as-built" data som er nødvendig for å effektivt håndtere byggeprosjekter.  Som en håndholdt løsning gjør løsningen det mulig for entreprenører, ingeniører, feltledere og inspektører å fange og prosessere 3D-modeller i krevende fysiske miljøer på byggeplassen.

Strømlinjeformet arbeidsflyt

Fordi systemet produserer nøyaktige og fullstendige punktskyer kan beregninger gjøres på stedet uten bruk av eksterne stasjonære løsninger. Trimble og DotProduct har utviklet en tett integrasjon mellom DPI-8 og Trimble RealWorks punktsky programvare for å behandle “as-built” data. Den integrerte arbeidsflyten mellom de to løsningene gjør at felt- og prosjektingeniører kan tilføye data til eksisterende modeller med data fra områder og vinkler som ellers ikke ville vært tilgjengelig.

Til toppen