TROX Auranor lanserer ny brannbeskyttelse

TROX Auranor lanserer ny brannbeskyttelse

TROX Auranor Norge lanserer ny tilbakeslagsbeskyttelse BASIC med trekk-ut-strategi.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Tilbakeslagsbeskyttelse BASIC er et patentert produkt, som bygger på det naturlige brannforløpet. BASIC inngår, som en del av et ventilasjonssystem med vifter i drift, der prinsippet går ut på å forhindre tilbakeslag i tilluftskanalene i forbindelse med brann.

[factbox id="1"]

Den er helt selvvirkende , inneholder ingen bevegelige deler og skal heller ikke tilkobles noe elektronisk overvåkningssystem. Dette gir høy driftssikkerhet og en kostnadseffektiv brannbeskyttelse. Løsninger passer spesielt godt for prosjekter innen boenheter, hotell og eldreboliger.

BASIC har gjennomgått en langtidstest med mer enn 10.000 lukkesykluser og samtidig opprettholdt funksjonen.

Løsningen er branntestet hos Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI og typegodkjent av SITAC iht. funksjonskrav i BBR. I tillegg inkluderer løsningen selvvirkende tilbakeslagsbeskyttelse for å hindre spredning av branngasser mellom brannceller gjennom kanalsystemet og er spesielt tilpasset FT og FTX- systemer med vifter i drift. Løsningen kommer med eller uten måle- og innjusteringsfunksjon.

Til toppen