Underjordisk flerbrukshall bygges

Underjordisk flerbrukshall bygges

Undervisningsbygg og Veidekke signerte kontrakt på utbygging av nye Uranienborg flerbrukshall. Kontrakten har en samlet verdi på 112 millioner inkludert mva.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Uranienborg skole skal utvides med en klasserekke og en delvis nedgravd flerbrukshall under bakken på Nordal Rolfsens Plass.

Står klar til bruk sommeren 2019

- Uranienborg skole får en flerbrukshall som skal ligge midt mellom skolen og kirken Uranienborg. Det blir en tredelt hall med en spilleflate på 20 x 32 meter med tilhørende garderobefasiliteter, forteller prosjektleder i Undervisningsbygg, Kristi Hjelle Horntvedt som fortsetter:

- Parken over hallen er bevaringsverdig, og skal tilbakestilles etter at flerbrukshallen er ferdigstilt. At vi nå har valgt en entreprenør som er godt vant med å gjennomføre store prosjekter midt i byen, er en stor fordel.

Byggearbeidene igangsettes allerede i sommer og at underjordiske flerbrukshallen på Uranienborg skal stå klar til bruk sommeren 2019.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen