Undervisningsbygg huser 12.000 i Norway cup

Undervisningsbygg huser 12.000 i Norway cup

Sikkerhet er viktig når Osloskolene fungerer som overnatting for 12.000 ungdommer.

  • Event
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Turneringens mål er at Norway Cup skal være verdens sikreste turnering. Seniorrådgiver Gunnar Slinning Østad i Undervisningsbygg, som eier, drifter og forvalter skolebyggene i Oslo kommune, sier de har gode rutiner for opplæring av brannvakt, tilsyn undervegs i turneringen og daglige befaringer.

[img id="1"]

- Vi har opplæring med dem som skal være brannvakter under turneringen, og alle rutiner må følges og krysses av i egne loggskjemaer, forklarer han.

Besøk hver dag

- Vi kjører kontroller med besøk av samtlige skoler minst en gang per dag fra lørdag 30. juli. Ved avvik følges besøkene opp med ekstra kontroll senere på dagen, sier Gunnar.

Han er selv en del av et av Undervisningsbyggs fire vaktlag, som til sammen besøker alle de 40 byggene hver dag. Han og kollegaene hjelper vaktlagene på skolen, viser og forklarer, og bistår ved spesielle behov.

- Det er viktig å huske på at det ofte er frivillige som er vakter på dugnad, og da er det viktig å hjelpe og forklare, sier kollega i Undervisningsbygg Rita Næssén Barkholm.

Forvalter i Utdanningsetaten Ove Østbye er helt enig.

[factbox id="1"]

- Det er spesielt viktig at brannsikkerheten er ivaretatt, så vi bruker mye tid på å gå gjennom det, sier han.

Og elevene stortrives på Osloskolene

- Vi skal ha det gøyest mulig, og selvfølgelig vinne, sier keeper Stine Marie Instebø på fotballaget IL Sandviken. Hun er en av 350 ungdommer som overnatter på Kampen skole i Oslo.

Eget rom hjemme med alt av fasiliteter er byttet ut med luftmadrass på fellesrom med 20 lagvenninner. Lagleder Rebekka Skaar sier stemningen på laget er på topp, og de nyter fotballturneringen på Ekeberg.

På Kampen skole overnatter ikke bare norske lag. Futuro Rio er et guttelag fra Rio de Janeiro, og guttene i aldrene 17-19 år syns Norway cup er en eksotisk opplevelse. Overnatting på en skole er bare gøy, og de har selvsagt kommet til Norge for å vinne hele turneringen.

- Også må vi få si tusen takk til alle nordmenn vi har møtt, vi blir så godt tatt imot og alle er så greie, skryter fotballspillerne fra Rio de Janeiro.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen