Jubel: Hele energiledelsesteamet i Undervisningsbygg stråler etter beskjeden om at foretaket er innstilt til ISO 50001.
Jubel: Hele energiledelsesteamet i Undervisningsbygg stråler etter beskjeden om at foretaket er innstilt til ISO 50001. (Foto: Benedicte Nylund)

​Undervisningsbygg innstilt til NS-EN ISO 50001

Den internasjonale standarden, skal gi alle bransjer både i privat og offentlig sektor et styringssystem for å øke energieffektiviteten, redusere kostnader og forbedrer energiytelsen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Bærekraftig energibruk og energieffektivisering er et globalt virkemiddel for å redusere utslipp av klimagasser og bedre forsyningssikkerheten på energi. Systematisk energiledelse er antatt å ha en positiv innvirkning på rundt 60 prosent av verdens energibruk. Globale utfordringer krever universelle verktøy, og NS-EN ISO 50001 er et slikt verktøy som omfatter krav til energiledelsessystemer med brukerveiledning. Undervisningsbygg har de siste dagene gjennomført sertifisering med samtaler mellom revisor og energiledelsesteamet samt besøk på noen utvalgte skoler.

Bakgrunnen for ønsket om å oppfylle kravene i denne energiledelsesstandarden, var at ledergruppen i Undervisningsbygg satte seg som mål å sertifisere seg innen energiledelse etter denne ISO-standarden.

– Vi ønsket dette for å befeste og sikre kvaliteten i miljø- og energiarbeidet ytterligere. All honnør til energiledelsesteamet som har lagt ned mye i forberedelsene og som klarte dette i første forsøk, utrolig bra jobbet og flott innsats, sier kvalitetsleder i Undervisningsbygg Åse-Lill Madland.

Undervisningsbygg er først ute i Oslo kommune med denne sertifiseringen. Det er kun 40 andre organisasjoner i Norge som har fått sertifiseringen, og kun et av dem, er et eiendomsforetak.

BYGGEPLASS/20. mars 2019

Slik skal AF og Cramo effektivisere byggeplassen

For å effektivisere byggeprosessen, er utleieselskapet Cramo fast til stede på AF Gruppen og Oslo S Utviklings byggeplass i Bjørvika. Målet er å øke produktiviteten ved å alltid ha riktig utstyr tilgjengelig og korte ned leietiden på utstyr. Les hele saken

BREEAM/18. mars 2019

Vant milliardoppdrag i Bærum

Bærum kommune og Veidekke har inngått avtale om å bygge Oksenøya senter på Fornebulandet. Senteret får en meget sterk miljøprofil og skal inneholde en stor barneskole, barnehage, idrettsanlegg og et bo- og behandlingssenter. Oppdraget, som ble vunnet i en pris- og designkonkurranse, er verdt i overkant av 1,1 milliard kroner ekskl. mva. Les hele saken

Til toppen