Universell utforming prioriteres sjeldent

Universell utforming prioriteres sjeldent

Samfunnet er tjent med at flere av oss kan bo hjemme så lenge som mulig. Likevel prioriteres universell utforming sjelden når boliger oppgraderes.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Hva skal til for at boligselskaper utnytter muligheten til å samkjøre tiltak for energieffektivitet, byggeskikk og tilgjengelighet ved oppgradering av bygningene?

SINTEF Byggforsk har sett på gjennomførte oppgraderinger av flerboligbygninger og identifisert suksessfaktorer for at universell utforming skal inngå som en del av en større oppgradering. Resultatene er presentert i en ny rapport.

Suksessfaktorer for universell utforming

En energioppgradering kan være lønnsom hvis en oppgradering uansett er nødvendig, mens verdien av universell utforming i størst grad handler om beboernes eventuelle framtidige behov.

-Det er liten tvil om at samfunnet er tjent med at befolkningen i større grad evner å bo i egen bolig så lenge som mulig. Derfor trengs det tiltak som motiverer styrer i borettslag og beboere til å forstå behovet for å tilrettelegge for beboernes alderdom, slik at det kan vektlegges i en rehabiliteringsprosess, sier forsker i SINTEF, Solvår Wågø.

- Ved å se på tidligere oppgraderingsprosjekter, har vi identifisert sju viktige suksessfaktorer for høye ambisjoner når det gjelder energioppgradering og universell utforming:

  • flerfaglig kunnskap hos offentlige aktører, i prosjektteam og prosjekteringsteam
  • ildsjeler i borettslag og styrer
  • god informasjon, dialog og beboermedvirkning
  • offentlige aktører som drivere i introduksjonsfasen
  • erfaringer fra forbildeeksempler som virkemiddel i dialog med beslutningstakere og beboere
  • god planlegging og tydelige mål for en helhetlig oppgradering
  • når en oppgradering uansett skal gjennomføres, vil høye ambisjoner for energieffektivisering og universell utforming være lønnsomt når kunnskap om smarte løsninger og spart energi kombineres

- Vi har også utarbeidet en sjekkliste over tiltak man bør vurdere når man uansett skal oppgradere. Det er spesielt viktig ikke å gå glipp av muligheter til endringer som koster lite, sier Wågø.

Disse tiltakene for energieffektivisering og universell utforming henger sammen, og kan med hell planlegges og gjennomføres sammen.

Energieffektivisering Universell utforming
Drenering og isolasjon av grunnmur Utbedre atkomstforhold og uteområder
Etterisolering av fasade Utvide boareal med tilbygg eller påhengte moduler, bruk av kontrastfarger
Utskifting av vinduer og dører til mer energieffektive Installere bredere dører med lavere terskler, bruk av kontrastfarger
Energistyringssystemer Velferdsteknologi knyttet til demens
Etterisolering av tak / nytt tak Påbygg med leiligheter med livsløpsstandard (salg kan finansiere oppgradering)
Innstallering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning Installasjon av heis i påbygd sjakt gir plass for ventilasjonskanaler. Bedre forhold for allergikere og astmatikere
Bytte av oppvarmingssystem Brukervennlighet og opplæring er sentralt

Last ned rapporten

ALUMINIUM/17. oktober 2018

Aluminium, en versting som kan brukes om igjen fra gamle bygg

Wicona tilbyr blant annet aluminiumsprofiler, tilbehør og beslag. Prosjektmedarbeider Kristian Sivertsen og Ragnhild Lokna Nygård, Byggeteknisk rådgiver i Nygård Hydro building har spennende ting å fortelle på sin stand i utstillingslokalet. Les hele saken

BÆREKRAFT/17. oktober 2018

Saga Wood et miljøvennlig alternativt til trykkimpregnerte materialer

– Vi er her fordi vi tror helt og fullt på å at også i byggenæringen vil det settes krav til en mer miljøvennlig bransje. Dette ligger i vår DNA å arbeide miljøvennlig, sier Lars Høymann Kristensen fra Saga Wood. Les hele saken

BUILDING GREEN/17. oktober 2018

Building Green feirer Oslo sin status som miljøhovedstad

Møtestedet Building Green ble etablert i 2011, og har stadig vokst og blitt viktigere for Skandinaviske utbyggere. Nå er Building Green Norden største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur. Møtestedet tar opp viktige utfordringer for bærekraftige nybygg og rehabilitering av eldre bygg. I København i fjor, ble utstillingen og konferansen besøkt av rundt 8 000 mennesker. Les hele saken

Til toppen