Universitetsbygg som setter Bergen på innovasjonskartet

Universitetsbygg som setter Bergen på innovasjonskartet

Arkitema Architects og den norske Arkitektgruppen Cubus har vunnet konkurransen om å tegne et nytt, ambisiøst realfagsbygg til Universitetet i Bergen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Med plass til både forskning og næring gir bygget mulighet til å utfolde visjonene for Science City Bergen. Bygningen får samtidig en prominent plassering i Bergen og vil fungere som en sydlig port til universitetet.

[img id="3"]

Samarbeid mellom forskning og næringsliv

Med utnevnelsen av Arkitema Architects og Arkitektgruppen Cubus som vinner i konkurransen om å tegne det nye energi- og teknologibygget (EnTek) ved Universitet i Bergen (UiB), kan visjonene om et utvidet samarbeid mellom forskning og næringsliv begynne å ta form. Vinnerforslaget gjør det enkelt for universitet og næringsliv å samarbeide og bygge opp relasjoner. I tillegg vil bygget gi plass til en ny gate som knytter universitetet enda tettere sammen med byen.

EnTek-bygget vil gi plass til et helt nytt byrom i Bergen, Science City, som på en naturlig måte samler flere av de allerede eksisterende forskningsmiljøene som ligger i umiddelbar nærhet av det kommende bygget. Det nye EnTek-bygget danner et faglig fellesskap og tyngdepunkt på Nygårdshøyden, og blir et imøtekommende, synlig og tilgjengelig bygg i bybildet.

[img id="2"]

- Arkitektene bak forslaget har foreslått et svært godt byplanleggingsgrep som vil gi universitetet en flott adkomst fra syd. Ved å skape åpne og gode arealer, både inne og ute, mellom de forskjellige seksjonene, skapes et levende bygg med mange treffpunkter. Samtidig skapes det atrier og åpne rom som også kan benyttes av studenter og andre borgere i Bergen. Det bringer byen, forskningen og universitetet sammen, står det blant annet i juryens begrunnelse.

Skal hjelpe Bergen på vitenskapskartet

EnTek-bygget bidrar til visjonen om Science City Bergen, ved å skape et naturlig møtested for byens forskere og danne rammer for idéutveksling og kunnskapsdeling. Visjonen er samarbeid på tvers av forskning og næringsliv. Ambisjonen er å være en internasjonal portal for innovasjon innen energi, klima og teknologi.

Med en estetisk og anvendbar arkitektonisk løsning skal EnTek-bygget støtte opp under visjonen ved å skape et naturlig landemerke. Vinnerforslaget inneholder etableringen av en gate fra syd i retning UiB som vil sikre at det nye bygget blir et knutepunkt for forskning og for hele Bergen. På gateplan etableres det offentlig adgang gjennom bygget, så det naturlig kobler seg på UiBs campus.

[img id="1"]

– Vi er veldig glade og stolte over å ha vunnet et så prestisjefylt oppdrag i Bergen. Universitetet har historisk sett vært en viktig del av byens utvikling, og bygningene er med på å danne de viktigste og mest symbolladede byrommene i Bergen. Med EnTek-forslaget har vi skapt et nytt, dynamisk forsknings- og læringsmiljø, som med høy estetisk kvalitet og optimal funksjonalitet forhåpentligvis kan bidra til å utvikle denne posisjonen. Når bygget i tillegg er plassert på en unik grunn, der bygget sammen med universitetets eldste bygning – Meteorologisk institutt – vil markere en ny og moderne adkomst til universitetet og samtidig symbolsk forene fremtid og fortid, så er det naturligvis ekstra flott, sier seniorpartner i Arkitema Architects, Per Fischer.

Arkitema Architects tegner for tiden på det kommende 90 000 m2 store Sahlgrenska Life i Göteborg, som samler universitet, forskning, næringsliv og sykehus i Sveriges nest største by. I tillegg har arkitektkontoret også tegnet VIA Campus i Aarhus og Københavns Universitets 85.000 m2 2 nye bygninger på Amager.

EnTek-bygningen utføres med EKJ Rådgivende Ingeniører og blir 17 500 kvm. Bygget skal stå ferdig i 2019.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen