Urbant fokus – nøkkel til suksess

Urbant fokus – nøkkel til suksess

Multiconsults forslag «Årringene» er valgt som vinner av idékonkurransen for Arneageren. Stavanger kommune står bak konkurransen, hvor målet er å ruste opp et av Stavangers mest besøkte byrom.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Arneageren torg har en viktig posisjon for befolkningen i Stavanger. Torget er et av få offentlige byrom i Stavanger uten tilknytning til bilvei og er et yndet myldreområde. Plassen er imidlertid preget av tidens tann og ikke optimalt tilrettelagt med tanke på opphold, lek og universell utforming.

– Det var viktig for oss å ha en ydmyk tilnærming til plassen og løse oppgaven med et ønske om å bevare og videreforedle stedets iboende kvaliteter. Samtidig har vi hatt ønske om å utfordre plassen og dens funksjoner, noe jeg mener vi har lykkes godt med, sier tilbudsleder Espen Eek i Multiconsult.

Med fokus på urbanisme

Bak forslaget er et fokus på mennesker, hvordan de interagerer og beveger seg. Utgangspunktet for konseptet Årringer er et ønske om å ivareta plassens historie og posisjon i byen. Samtidig var det viktig at den tilføres nye funksjoner som optimaliserer bruken av plassen, for folk i alle aldre.  Fellesnevneren er urbanisme.

Det tar vare på det som er bra, men har også potensiale til å få plassen til å fungere enda bedre

– Vi bestemte oss raskt for å skulle vinne denne konkurransen. Nøkkelen var å bruke vår satsing på urbanisme, og kombinere dyktige medarbeidere fra Multiconsult og LINK arkitektur som er spesialisert til å jobbe med prosjekter i by- og bynære områder, sier Eek.

I teamet bak vinnerutkastet er også medarbeidere fra ÅF Lighting.

Enstemmig jury

Det var enstemmighet i juryen om at Multiconsult har levert det beste bidraget. I tillegg har forslaget den laveste kostnadskalkylen. I sin vurdering sier juryen:
«Juryen har i sitt arbeid kommet frem til et vinnerforslag som har det best helhetlige grep og mange gode ideer og løsninger til videreutvikling av et nytt Arneageren. Forslaget bygger på mange av de gode kvalitetene som finnes på Arneageren i dag – det tar vare på det som er bra, men har også potensiale til å få plassen til å fungere enda bedre.»

REHABILITERING/16. august 2018

Den verdensberømte arkitekt: – Vi er nødt til å rehabilitere bygninger

Den verdensberømte arkitekten, Julien De Smedt, eier av JDS Architects blir en av de store foredragsholderne under lanseringen av Building Green i Oslo. Han oppfordrer til å rehabilitere allerede eksisterende bygninger og mener at det er denne veien vi må gå for å sikre en bærekraftig arkitektur- og byggebransje i fremtiden. Les hele saken

Til toppen