Urbant fokus – nøkkel til suksess

Urbant fokus – nøkkel til suksess

Multiconsults forslag «Årringene» er valgt som vinner av idékonkurransen for Arneageren. Stavanger kommune står bak konkurransen, hvor målet er å ruste opp et av Stavangers mest besøkte byrom.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Arneageren torg har en viktig posisjon for befolkningen i Stavanger. Torget er et av få offentlige byrom i Stavanger uten tilknytning til bilvei og er et yndet myldreområde. Plassen er imidlertid preget av tidens tann og ikke optimalt tilrettelagt med tanke på opphold, lek og universell utforming.

– Det var viktig for oss å ha en ydmyk tilnærming til plassen og løse oppgaven med et ønske om å bevare og videreforedle stedets iboende kvaliteter. Samtidig har vi hatt ønske om å utfordre plassen og dens funksjoner, noe jeg mener vi har lykkes godt med, sier tilbudsleder Espen Eek i Multiconsult.

Med fokus på urbanisme

Bak forslaget er et fokus på mennesker, hvordan de interagerer og beveger seg. Utgangspunktet for konseptet Årringer er et ønske om å ivareta plassens historie og posisjon i byen. Samtidig var det viktig at den tilføres nye funksjoner som optimaliserer bruken av plassen, for folk i alle aldre.  Fellesnevneren er urbanisme.

Det tar vare på det som er bra, men har også potensiale til å få plassen til å fungere enda bedre

– Vi bestemte oss raskt for å skulle vinne denne konkurransen. Nøkkelen var å bruke vår satsing på urbanisme, og kombinere dyktige medarbeidere fra Multiconsult og LINK arkitektur som er spesialisert til å jobbe med prosjekter i by- og bynære områder, sier Eek.

I teamet bak vinnerutkastet er også medarbeidere fra ÅF Lighting.

Enstemmig jury

Det var enstemmighet i juryen om at Multiconsult har levert det beste bidraget. I tillegg har forslaget den laveste kostnadskalkylen. I sin vurdering sier juryen:
«Juryen har i sitt arbeid kommet frem til et vinnerforslag som har det best helhetlige grep og mange gode ideer og løsninger til videreutvikling av et nytt Arneageren. Forslaget bygger på mange av de gode kvalitetene som finnes på Arneageren i dag – det tar vare på det som er bra, men har også potensiale til å få plassen til å fungere enda bedre.»

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen