Iseling Nybø (i midten). Åpning Kringsjå Studentby. Elisabeth Holien (VT) (til venstre) og Vetle Bo Saga (til høyre).
Iseling Nybø (i midten). Åpning Kringsjå Studentby. Elisabeth Holien (VT) (til venstre) og Vetle Bo Saga (til høyre). (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)

Utdanningsministeren åpnet Oslos grønneste studentboliger

– For å sikre lik rett til utdanning er studentboliger et viktig virkemiddel. Når studentsamskipnaden i tillegg bygger miljøvennlig er det svært gledelig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Ministeren åpnet i går SiOs (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) 349 splitter nye studentboliger på Kringsjå nord i Oslo, som omtales som Oslos grønneste studentboliger.

Bygget er i det miljøvennlige materialet massivtre og er et nær nullenergibygg. Kringsjå studentby skal være tilnærmet selvforsynt med fornybar energi til oppvarming og varmtvann, gjennom blant annet energibrønner og solcellepanel. Bygget er godkjent som et FutureBuilt-prosjekt, som vil si at det er et forbildeprosjekt som reduserer klimagassutslipp og holder høy arkitektonisk kvalitet.

26. april åpnet Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø massivtrehusene på Kringsjå Studentby. I bildet ordfører Marianne Borgen og student og leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus Elisabeth Holien. Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO

Fakta:

  • Første byggetrinn står nå ferdig og består av to bygg på 9 og 11 etasjer med 349 studentboliger.
  • Bygd i massivtre, er et nær nullenergibygg og er et Futurebuilt-prosjekt.
  • Kringsjå Studentby skal være tilnærmet selvforsynt med fornybar energi til oppvarming og varmtvann.
  • Energiforsyning fra bergvarmepumpe, biooljebrenner, elkjel og solceller.
  • Kringsjå Studentby skal fortettes med inntil 1500 nye studentboliger.
  • Uteområder får et ansiktsløft i samarbeid med Snøhetta.
  • Nytt SiO Athletica-treningssenter og café åpnes til høsten.

– Vi ser et enormt behov for studentboliger og SiO har derfor ambisjoner om å bygge 2 500 nye boliger innen 2021. I tillegg er vi opptatt av vårt samfunnsansvar og vi har derfor satt oss tydelige miljøambisjoner også, sier student og styreleder i SiO, Vetle Bo Haga.

SiO-styrelederen viste blant annet til at de er blitt med i Grønn Byggallianse, som både stiller kortsiktige og langsiktige miljøkrav til SiOs byggeprosjekter.

– Regjeringen med stortingsflertallet har hatt en rekordhøy satsing på bygging av studentboliger. I tillegg slår Jeløya-plattformen fast at regjeringen vil utvikle energikravene til bygg i tråd med klimaforliket. Det er derfor bra at SiO er frempå og viser at slike gode formål kan kombineres, påpekte Nybø.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen