Utfordring for arkitekter som mangler BIM-kompetanse

Utfordring for arkitekter som mangler BIM-kompetanse

Arkitektbransjen generelt har god BIM-kompetanse, men det er en utfordring for de som mangler den. Det er også svært viktig at oppdragsgivere har høy kompetanse, slik at BIM-kravene kan stilles på relevant og hensiktsmessig nivå, sier utviklingssjef Solveig Dahl Grue i Arkitektbedriftene.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Dahl Grue mener at arkitekter er godt kjent med og er aktive brukere av BIM, da dette inngår som del av den tverrfaglige prosjekteringen og koordineringen i byggeprosjekter. Noe av årsaken til at en del arkitektfirma er forbeholdne med å ta i bruk BIM kan være arkitektbransjens tidligere erfaring med den teknologiske utviklingen av prosjektering og produksjon. Det henger nødvendigvis ikke sammen med manglende kunnskap om digitale verktøy, men om erfaringen ved overgangen til CAD tilbake på 90-tallet.

Hun mener at innføringen av digitale produksjonsverktøy kan ha medført kortere frister og strammere rammer for arkitekturprosjekteringen.

[img id="1"]

– Effektiviseringen ved digital tegningsproduksjonen har primært kommet oppdragsgiveren til gode. Samtidig har rammene for prosjektutviklingen blitt ytterligere redusert, i forbindelse med økt offentlige dokumentasjonskrav på kvalitetssikring og kvalifisering, sier Dahl Grue som selv er arkitekt.

Dahl Grue mener at både arkitektbransjen og ingeniørbransjen har den nødvendige utdannelsen og kompetansen til å påta seg prosjektlederansvar.

– Det er imidlertid svært få rene arkitektkontor som leverer prosjektledertjenester i dag. De siste 10-15 årene har prosjektlederoppdragene hovedsakelig blitt tilbudt og utført av egne prosjektleder- og rådgiverfirma, der prosjektlederne primært har en ingeniørfaglig bakgrunn, sier hun.

BIM-utfordringer i konkurranser

– I flere prosjekter er det riktig og nødvendig å stille BIM-krav i arkitektkonkurranser hvis prosjekteringen i de senere faser av prosjektet skal foregå i BIM. Dette gir oppdragsgiver blant annet muligheter til å vurdere arkitektens BIM-kompetanse, sier hun.

Utviklingssjefen sier at de arkitektbedriftene som ennå ikke har investert tungt i digitale verktøy, har en reell utfordring. Hun mener at samtidig er det nå langt enklere å imøtekomme de type krav som blant annet er stilt i Statsbyggs plan- og designkonkurranser.

[img id="2"]

– Noe av utfordringen kan skyldes arkitekters manglende kjennskap til det potensialet som ligger i de ulike, tilgjengelige programvarene. De aller fleste arkitektfirmaer har mulighet til å levere fullgode BIM-modeller til konkurranseformål i programvarer som Rhino, AutoCAD, ArchiCAD, Revit e.l., sier hun.

Krav til oppdragsgivere

Dahl Grue understreker at det er svært viktig at oppdragsgivere og bestillere er kompetente på bruken av BIM, og at det stilles krav til BIM på et relevant og hensiktsmessig nivå. Til plan- og designkonkurranser er det løsninger på konseptuelt nivå som bør foreligge.

– Arkitektbedriftene ser imidlertid at det fra oppdragsgivers side stilles krav til BIM i tidligfase som ikke alltid er hensiktsmessige. Mange oppdragsgivere etterspør detaljerte kostnadsanalyser i tidligfase, og forskutterer dermed den etterfølgende prosjekteringsprosessen, sier hun.

Dahl Grue mener uhensiktsmessige BIM-krav kan være direkte kontraproduktivt i prosjekter som mangler tilstrekkelig forankring i blant annet rom- og funksjonsprogram og reguleringskravene.

– Bruken av BIM kan ikke gi mer presise svar enn de spørsmål som stilles. Dersom oppgavens rammer er ikke er godt nok definert, kan risikoen for f.eks. kostnadsoverskridelser øke, da det er lett å få for stor tiltro til BIM-modellens presisjon, sier hun.

ALUMINIUM/17. oktober 2018

Aluminium, en versting som kan brukes om igjen fra gamle bygg

Wicona tilbyr blant annet aluminiumsprofiler, tilbehør og beslag. Prosjektmedarbeider Kristian Sivertsen og Ragnhild Lokna Nygård, Byggeteknisk rådgiver i Nygård Hydro building har spennende ting å fortelle på sin stand i utstillingslokalet. Les hele saken

BÆREKRAFT/17. oktober 2018

Saga Wood et miljøvennlig alternativt til trykkimpregnerte materialer

– Vi er her fordi vi tror helt og fullt på å at også i byggenæringen vil det settes krav til en mer miljøvennlig bransje. Dette ligger i vår DNA å arbeide miljøvennlig, sier Lars Høymann Kristensen fra Saga Wood. Les hele saken

BUILDING GREEN/17. oktober 2018

Building Green feirer Oslo sin status som miljøhovedstad

Møtestedet Building Green ble etablert i 2011, og har stadig vokst og blitt viktigere for Skandinaviske utbyggere. Nå er Building Green Norden største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur. Møtestedet tar opp viktige utfordringer for bærekraftige nybygg og rehabilitering av eldre bygg. I København i fjor, ble utstillingen og konferansen besøkt av rundt 8 000 mennesker. Les hele saken

Til toppen