Utformer OPS-skole på Justvik

Utformer OPS-skole på Justvik

Veidekke med Asplan Viak er innstilt som vinner av tilbudskonkurranse for OPS-skole på Justvik. Asplan Viak har vært sentral i utformingen av vinnerprosjektet, representert med fagområdene arkitektur og landskapsarkitektur.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kristiansand Eiendom er leietaker og utlyser av tilbudskonkurransen. Oppgaven har bestått i å utforme en barneskole for 260 elever på Justvik like utenfor Kristiansand. Skolebygget er på rundt 3400 m2 og inneholder allment- og spesialisert læringsareal med SFO og gymsal. Skolegården er innholdsrik med mange og differensierte soner for lek og læring.

Tomtas kvaliteter

Tomtas kvaliteter i form av skrånende landskap, skog og flate arealer er lagt til grunn i utforming av det nye skoleanlegget. Landskapet og skogen i bakkant av tomta rammer den inn på en flott måte. I overgangen mellom de flate delene av tomta og den skogkledde skråningen åpnes det rom for spennende aktiviteter; her etablerer vi et aktivitetsbånd.

Veidekkes overordnede grep gir den beste løsningen mellom bygg og landskap

- Det er juryens vurdering at Veidekkes overordnede grep gir den beste løsningen mellom bygg og landskap og gjør det mulig å skape en sikker og god trafikal situasjon med trygge uteområder, står det i klipp fra Juryens bedømmelse.

Naturlige og solide materialer

Bygningskroppen legger seg som en rygg mot veien og skjermer skolegården fra biltrafikk og støy. Et lavere volum bretter seg forsiktig inn i uteområdet og skaper differensierte uterom. Bygget og landskapet legger seg som omsluttende elementer rundt skolegården. Det dannes et trygt og beskyttet uterom fylt av spennende aktiviteter og mye sol, hvor de ulike elevgruppene får «sine» rom. Bygget har en tung base, 1.etasje, som er forankret i bakken. 2.etasjen er gitt en lettere karakter og en form som åpner seg opp mot omgivelsene. Disse tankene gir føringer for valg av materialer. Det legges vekt på å bruke naturlige og solide materialer i form av tre og betong. Dette er materialer som er varige og får en naturlig patina over tid.

Skolebyggets plassering gir en optimal, sammenhengende skolegårdsløsning

- Skolebyggets plassering gir en optimal, sammenhengende skolegårdsløsning for elevene. Det meste av eksisterende småknatter, terreng og naturkvaliteter er tatt vare på. Skogsområdet og opparbeidet aktivitetsflater, er vevd tett sammen til en spennende og helhetlig skolegård, står det i klipp fra Juryens bedømmelse.

TRE/16. februar 2018

Rekordoppmøte på verdens største konferanse for byggekunst i tre

1700 deltakere fra hele verden deltok på verdens største møteplass for byggkonstruksjoner i tre, Forum Holzbau Garmisch. Flere norske bedrifter deltok for å oppdatere seg på de nyeste trendene innen internasjonal byggekunst i tre. Les hele saken

BIM/16. februar 2018

Fullsatt sal på seminaret om parametrisk design og BIM

Tirsdag 13. februar ble det for første gang i Norge arrangert seminar om parametrisk design/visuell programmering. Over 130 personer var til stede på Felix Konferansesenter for å høre en rekke norske og internasjonale foredragsholdere fortelle om hvordan de benytter dette i sin hverdag. Les hele saken

BYGGENÆRINGEN/15. februar 2018

Fortsatt stort behov for fagarbeidere i byggenæringen

38 prosent av bedriftene i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser ny undersøkelse fra BNL. I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det alt for få som velger bygg- og anleggsteknikk. Les hele saken

Til toppen