Utforsker mulighetene for integrerte vindkraftverk i bygg

Utforsker mulighetene for integrerte vindkraftverk i bygg

En ny rapport fra SINTEF Byggforsk tar for seg muligheter og hindre for bruk av små, bygningsintegrerte vindkraftverk i Norge.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Forskere fra SINTEF Byggforsk har gjennomgått dagens teknologi og sett på internasjonale prosjekter hvor vindkraftverk er installert på og i bygninger. I tillegg er det gjennomført energisimuleringer, og bygningseiere er intervjuet for å kartlegge holdninger til bygningsintegrerte vindkraftverk.

Undersøkelsene viser at plassering, størrelse og utforming av vindturbinene er avgjørende for om det er lønnsomt å installere vindkraftverk i og på bygninger. I tillegg har topografien i området og eventuelle vindtunneleffekter stor betydning.

- Vindkraftverk i bygninger er et område det er forsket lite på i Norge, sier seniorforsker og en av forfatterne bak rapporten, Matthias Haase.

- Vi er allerede i gang med planleggingen av et nytt prosjekt der målet er å få mer kunnskap om vindforhold i byer og små, bygningstilpassede vindturbiner, legger Haase til.

Haase vil gjerne bli kontaktet av bygningseiere, rådgivere, vindmølleprodusenter, installatører samt andre forskningsinstitutter som ønsker å delta eller høre mer om det nye prosjektet.

Resultatene fra undersøkelsene er presentert i rapporten Building augmented wind turbines - BAWT.

Prosjektet er finansiert av Husbanken.

JURIDISK/ 9. november 2018

Hvilket ansvar har hovedentreprenøren?

En aktuell problemstilling i bygge- og anleggsbransjen er om en hovedentreprenør kan holdes ansvarlig for en underentreprenørs merverdiavgiftsforpliktelser. Fremtidens byggenæring har snakket med senioradvokat Kari-Ann Mosti fra advokatfirmaet Grette. Hun er ekspert på merverdiavgift, og har mer enn 20 års erfaring på området. Les hele saken

Til toppen