Utomhusarbeider på Ørland hovedflystasjon

Utomhusarbeider på Ørland hovedflystasjon

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Tore Løkke AS om utomhusarbeider i tilknytning til nytt Skvadron- og Vedlikeholdsbygg.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Avtaleinngåelsene er et viktig ledd i forberedelsene til mottak av nye kampfly F-35, sier Jens Levi Moldstad, plan- og utbyggingssjef i Forsvarsbygg.

Kontrakten innebærer anleggsstart våren 2016 og arbeidene har en planlagt varighet på vel et år.

- Vi er godt fornøyde med interessen for oppdraget, og det er gledelig at et firma med lokal tilhørighet når helt til topps i anbudskonkurransen, sier Moldstad.

Kontrakten på anleggssiden med Tore Løkke AS omfatter grunnarbeid, legging av asfalt og betong banedekke flyoperative flater, levering og legging av OV-ledning, etablering av veier, bygging av voller og perimetersikring og anleggsgartnerarbeider.

EIENDOMSFORVALTNING/20. november 2018

Skal forvalte verdens høyeste trehus

Usbl har sikret seg forvaltningskontrakten på verdens høyeste trehus. Mjøstårnet i Brumunddal, hvor Arthur Buchardt er byggherre, vil rage hele 84,5 meter over bakken. Når bygget står ferdig skal Usbl sørge for både etablering og forvaltning videre. Les hele saken

Til toppen