Utreder fullskala karbonfangstanlegg

Utreder fullskala karbonfangstanlegg

Norconsult AS er tildelt kontrakt på levering av byggetekniske tjenester til et fullskala karbonfangstanlegg i Brevik for Norcem AS. Ved realisering vil anlegget bli det første av sitt slag i sementindustrien globalt.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Norcems fullskala karbonfangstprosjekt i Brevik blir nå utredet i detalj, slik at en investeringsbeslutning kan fattes i 2018 eller 2019. Norconsults oppdrag omfatter prosjektering og kostnadsestimering av alle bygningstekniske arbeider i konsept- og forprosjekteringsstudier. Den pågående detaljutredningen fokuserer på et fullintegrert karbonfangstanlegg som skal bygges inn i en eksisterende fabrikk. Denne skal opprettholde full produksjon i byggefasen.

– Et fullskala anlegg for karbonfangst ved Norcem Breviks sementfabrikk vil bli det første av sitt slag i sementindustrien globalt. Ved å fange CO2 direkte fra avgassene i sementproduksjonen kan vi redusere våre utslipp betydelig, og vi vil få sement- og betongprodukter med langt lavere karbonavtrykk, sier Liv Margrethe Bjerge, prosjektleder fra HeidelbergCement Norway, som eier Norcem.

Lokal rådgivning fra Norconsult i Porsgrunn

Det er Norconsults kontor i Porsgrunn som vil løse oppdraget.

– Vi ser frem til å bruke Norconsults faglige spisskompetanse og lokale tilstedeværelse til å løse dette banebrytende oppdraget for Norcem Brevik. Vi gleder oss veldig over å ha blitt tildelt et oppdrag der vår kunnskap kan bidra til å føre sementindustrien inn i det grønne skiftet, sier Asle Gudim, regiondirektør for Region Sør-Øst i Norconsult.

Norconsults oppdrag løper frem til sommeren 2018.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen