Utreder fullskala karbonfangstanlegg

Utreder fullskala karbonfangstanlegg

Norconsult AS er tildelt kontrakt på levering av byggetekniske tjenester til et fullskala karbonfangstanlegg i Brevik for Norcem AS. Ved realisering vil anlegget bli det første av sitt slag i sementindustrien globalt.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Norcems fullskala karbonfangstprosjekt i Brevik blir nå utredet i detalj, slik at en investeringsbeslutning kan fattes i 2018 eller 2019. Norconsults oppdrag omfatter prosjektering og kostnadsestimering av alle bygningstekniske arbeider i konsept- og forprosjekteringsstudier. Den pågående detaljutredningen fokuserer på et fullintegrert karbonfangstanlegg som skal bygges inn i en eksisterende fabrikk. Denne skal opprettholde full produksjon i byggefasen.

– Et fullskala anlegg for karbonfangst ved Norcem Breviks sementfabrikk vil bli det første av sitt slag i sementindustrien globalt. Ved å fange CO2 direkte fra avgassene i sementproduksjonen kan vi redusere våre utslipp betydelig, og vi vil få sement- og betongprodukter med langt lavere karbonavtrykk, sier Liv Margrethe Bjerge, prosjektleder fra HeidelbergCement Norway, som eier Norcem.

Lokal rådgivning fra Norconsult i Porsgrunn

Det er Norconsults kontor i Porsgrunn som vil løse oppdraget.

– Vi ser frem til å bruke Norconsults faglige spisskompetanse og lokale tilstedeværelse til å løse dette banebrytende oppdraget for Norcem Brevik. Vi gleder oss veldig over å ha blitt tildelt et oppdrag der vår kunnskap kan bidra til å føre sementindustrien inn i det grønne skiftet, sier Asle Gudim, regiondirektør for Region Sør-Øst i Norconsult.

Norconsults oppdrag løper frem til sommeren 2018.

EIENDOM/23. mars 2018

Blir taket det nye gulvet?

– Det ligger an til at takene i byene i fremtiden blir tatt i bruk i mye større omfang enn de gjør i dag. I alle fall om Knut Schreiner, sosiolog i arkitektfirmaet Rodeo får rett i sine antagelser. Han mener nemlig at taket kan bli det nye møtepunktet i mange bygårder. Les hele saken

SYKEHUS/23. mars 2018

Blir langsiktig eier av LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen

Hemfosa gjennomfører kjøpet av Aspelin Ramm sin eierandel på 35% i selskapet som eier LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen. Videreutviklingen av området kommer fortsatt til å skje gjennom den etablerte JV modellen med Aspelin Ramm. Hemfosa har i samband med transaksjonen sikret langsiktig finansieringen av sykehuset og helsehuset gjennom et grønt lån på 1,5 mrd kr fra Swedbank. Les hele saken

TREARKITEKTUR/22. mars 2018

Arven etter Norwegian Wood

I 2008 ble Stavanger-regionen europeisk kulturhovedstad. Et av de største prosjektene under arrangementet ble satt i gang i 2005, og ble til Norwegian Wood. Målet var, gjennom innovative forbildeprosjekter, å skape et utstillingsvindu for nyskapende miljøvennlig trearkitektur og videreutvikle den rike trearkitekturen i Norge og Stavanger. Les hele saken

Til toppen