Utreder fullskala karbonfangstanlegg

Utreder fullskala karbonfangstanlegg

Norconsult AS er tildelt kontrakt på levering av byggetekniske tjenester til et fullskala karbonfangstanlegg i Brevik for Norcem AS. Ved realisering vil anlegget bli det første av sitt slag i sementindustrien globalt.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Norcems fullskala karbonfangstprosjekt i Brevik blir nå utredet i detalj, slik at en investeringsbeslutning kan fattes i 2018 eller 2019. Norconsults oppdrag omfatter prosjektering og kostnadsestimering av alle bygningstekniske arbeider i konsept- og forprosjekteringsstudier. Den pågående detaljutredningen fokuserer på et fullintegrert karbonfangstanlegg som skal bygges inn i en eksisterende fabrikk. Denne skal opprettholde full produksjon i byggefasen.

– Et fullskala anlegg for karbonfangst ved Norcem Breviks sementfabrikk vil bli det første av sitt slag i sementindustrien globalt. Ved å fange CO2 direkte fra avgassene i sementproduksjonen kan vi redusere våre utslipp betydelig, og vi vil få sement- og betongprodukter med langt lavere karbonavtrykk, sier Liv Margrethe Bjerge, prosjektleder fra HeidelbergCement Norway, som eier Norcem.

Lokal rådgivning fra Norconsult i Porsgrunn

Det er Norconsults kontor i Porsgrunn som vil løse oppdraget.

– Vi ser frem til å bruke Norconsults faglige spisskompetanse og lokale tilstedeværelse til å løse dette banebrytende oppdraget for Norcem Brevik. Vi gleder oss veldig over å ha blitt tildelt et oppdrag der vår kunnskap kan bidra til å føre sementindustrien inn i det grønne skiftet, sier Asle Gudim, regiondirektør for Region Sør-Øst i Norconsult.

Norconsults oppdrag løper frem til sommeren 2018.

Til toppen